Новости

Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога
У гонар ушанавання памяці выдатнага паэта аддзел маркетынгу Магілёўскай абласной бібліятэкі стварыў віртуальны музей Аркадзя Куляшова «Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога», прысвечаны яго жыццю, яго творчасці, яго спадчыне, яго следу ў беларускім і сусветным мастацтве. Праект складаецца з сямі раздзелаў, матэрыялы якіх ахопліваюць розныя бакі шматграннай жыццёвай і творчай дзейнасці Аркадзя Куляшова, узнаўляюць малавядомыя факты і істотна дапаўняюць выкладзеную ў даведніках біяграфію паэта. Шматлікія звесткі падмацаваны ўспамінамі родных, сяброў і калег па пяру, тэкстамі выступленняў А. Куляшова, інтэрв’ю, лістамі, архіўнымі матэрыяламі, фотаздымкамі і дакументальнымі кадрамі. Грунтоўна разглядаецца літаратурная спадчына паэта і яго перакладчыцкая дзейнасць, даецца поўны спіс яго кніг, прыводзяцца тэксты асобных вершаў і паэм, публіцыстычных артыкулаў, копіі рукапісаў і машынапісаў з аўтарскай праўкай, аўдыязапісы твораў у выкананні як самога аўтара, так і чытальнікаў, а таксама вялікая колькасць літаратурна-крытычных артыкулаў і рэцэнзій.

Экспозиции

"Свидетели прошлого"

  

Благодаря поисковой работе сотрудников собрана коллекция книг, представляющих собой библиографическую редкость. Наиболее ценные из них составили основу экспозиции "Свидетели прошлого": книга 1882 года издания с дарственной надписью автора, могилевского губернатора А.С. Дембовецкого "Опыт описания Могилевской губернии"; "Памятные книжки Могилевской губернии"; прижизненное издание книги А. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву"; самая старая книга библиотеки – книга Ф.А. Эмина "Безщастный Флоридор, или История о принце Ракалмутском" 1763 г. Настоящим украшением экспозиции являются редкие периодические издания.