Новости

Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога
У гонар ушанавання памяці выдатнага паэта аддзел маркетынгу Магілёўскай абласной бібліятэкі стварыў віртуальны музей Аркадзя Куляшова «Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога», прысвечаны яго жыццю, яго творчасці, яго спадчыне, яго следу ў беларускім і сусветным мастацтве. Праект складаецца з сямі раздзелаў, матэрыялы якіх ахопліваюць розныя бакі шматграннай жыццёвай і творчай дзейнасці Аркадзя Куляшова, узнаўляюць малавядомыя факты і істотна дапаўняюць выкладзеную ў даведніках біяграфію паэта. Шматлікія звесткі падмацаваны ўспамінамі родных, сяброў і калег па пяру, тэкстамі выступленняў А. Куляшова, інтэрв’ю, лістамі, архіўнымі матэрыяламі, фотаздымкамі і дакументальнымі кадрамі. Грунтоўна разглядаецца літаратурная спадчына паэта і яго перакладчыцкая дзейнасць, даецца поўны спіс яго кніг, прыводзяцца тэксты асобных вершаў і паэм, публіцыстычных артыкулаў, копіі рукапісаў і машынапісаў з аўтарскай праўкай, аўдыязапісы твораў у выкананні як самога аўтара, так і чытальнікаў, а таксама вялікая колькасць літаратурна-крытычных артыкулаў і рэцэнзій.

Экспозиции

"В памяти. В сердце. В книгах"

В 1922 г. декретом Совнаркома был создан Главлитбел – орган надзора за печатью, который составлял списки книг, запрещенных к изданию и распространению. Были открыты спецхраны – хранилища контрольных экземпляров "вредной" литературы. Подобный спецхран был открыт и в областной библиотеке, в котором насчитывалось более 2-х тыс. документов.
В 1955 г. спецфонд был расформирован: Государственной библиотеке БССР было передано 74 экз. книг и 39 номеров журнала "Полымя". Только 17 экз. книг было возвращено в общий фонд, остальные уничтожены путем мелкой резки.

  

В экспозицию Музейной комнаты Национальной библиотекой Беларуси были возвращены 7 экземпляров журналов "Полымя" и одна книга, которые составили часть экспозиции "В памяти. В сердце. В книгах". Здесь же представлены запрещенные в разное время книги, приказы об исключении из фонда книг запрещенных авторов, а также плакат о репрессированных писателях Могилевщины, созданный сотрудниками библиотеки.