Музейная комната

Виртуальный проект
Музейной комнаты
истории книги и библиотеки

База данных

Фактаграфічная літаратурна-
краязнаўчая база даных
"Таленты ад роднай зямлі"

Наши публикации

Наши
электронные публикации
в сети Интернет

База данных

Полнотекстовая
база данных
"Край мой - Магілёўшчына"

Лекторий

Лекторий "Ориентир"
Библиотечное пространство -
молодому поколению

НОВОСТИ

Внимание!

С 1 июля по 31 августа библиотека работает с 9.00 до 18.00

Музейно-архивная практика

9 июля для студентов историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова в рамках музейно-архивной практики была организована экскурсия по библиотеке.

Студенты посетили Музейную комнату истории книги и библиотеки, где собран богатый материал: архивные документы, редкие книги и журналы, предметов материальной культуры.

В отделе белорусской и краеведческой литературы познакомились с раритетными изданиями выставки "Кніга: духоўная і гістарычная спадчына Магілёўшчыны". Краеведческий фонд библиотеки включает собрание документов по истории Могилевщины: историко-экономические, статистические, естественнонаучные, сельскохозяйственные издания, литература по истории образования, религии, этнографии, фольклору на печатных и электронных носителях.
Особый интерес у студентов вызвали издания: "Опыт описания Могилевской губернии", "Обзоръ Могилевской губерніи за 1903 годъ", "Памятная книжка Могилёвской губерніи на 1909 годъ", "Могилевскія епархіальныя ведомости" (1895), "Дневник императора Николая", "Баркалабаўскі летапіс. XVI—XVII стагоддзя", "Записки Горыгорецкого земледельческаго института" (1852), Мирский-Исаев "К 25 летию Могилевского театра. 1888–1913 гг.".

"Беларусь літаратурная"

У аддзеле беларускай і краязнаўчай літаратуры арганізавана выстава "Беларусь літаратурная", прысвечаная пісьменнікам-юбілярам ліпеня.

Юрка Лявонны (Леанід Мікалаевіч Юркевіч) (29.07.1908, г. Чавусы – 29.10.1937, г. Мінск) – беларускі паэт і перакладчык. Член Саюза пісьменнікаў СССР (1934).
Аўтар зборнікаў паэзіі: "Камсамольскія вершы" і "Штурм" (1930), "Жалезныя віхуры" і "Разбег" (1931), "Стала і мужна" (1932), , зборніка нарысаў "Крок пяцігодкі" (1931). Пасмяротна выйшаў зборнік вершаў "Выбранае" (1960). Многія вершы пакладзены на музыку.
Разам з С. Грахоўскім пераклаў на беларускую мову раман Ж. Верна "80000 кіламетраў пад вадой" (1937).

Рыгор Саламонавіч Бярозкін (03.07.1918, г. Магілёў – 01.12.1981, г. Мінск) – крытык, журналіст. Член Саюза пісьменнікаў СССР (1939). Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі і медалямі.
Даследаваў творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, узаемадзеянне беларускай і рускай паэзіі.
Аўтар зборнікаў артыкулаў і кніг: "Паэзія праўды" (1958), "Спадарожніца часу" (1961), "Свет Купалы: думкі і назіранні" (1965), "Пімен Панчанка", (1968), "Постаці" (1971), "Кніга пра паэзію" (1974), "Аркадзь Куляшоў" (1978), "Чалавек напрадвесні" (1986) "Паэзія – маё жыццё" (1989) і інш.

Анатоль Юр’евіч Аўруцін (03.07.1948, Мінск) – паэт, перакладчык, крытык, публіцыст. Кіраўнік Прадстаўніцтва рускіх пісьменнікаў Беларусі пры Санкт-Пецярбургскім гарадскім аддзяленні Саюза пісьменнікаў Расіі. Сапраўдны член Міжнароднай Славянскай Акадэміі (Варна, Балгарыя). Сапраўдны член Акадэміі расійскай літаратуры. Член-карэспандэнт Расійскай Акадэміі паэзіі і Пятроўскай Акадэміі навук і мастацтваў. Акадэмік міжнароднай літаратурна-мастацкай Акадэміі (Украіна). Член Грамадскай Палаты Саюзнай Дзяржавы Расіі і Беларусі. Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі (2008). Ганаровы член Саюза рускамоўных пісьменнікаў Балгарыі (2015). Лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі.
Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі: "Снегапад у ліпені" (1979), "Любоўнае зелле" (1992), "Суд багоў" (2000), "Павер… Успомні… Усумніся" (2003), "Візітная картка" (2004), "І свечка… І музыка… І погляд…" (2008), "Жнівень у снежні" (2009) і інш. Складальнік анталогіі "Сучасная руская паэзія беларусі" (2003).

Запрашаем усіх жадаючых пазнаёміцца з выставай, якая будзе дзейнічаць да 31 ліпеня.

28 июля – 1030-летие Крещения Руси (988 г.)

В рамках проекта "К истокам духовности и нравственности через православную книгу" в общем читальном зале организован открытый просмотр литературы "Крещение Руси: история и современность", посвященный 1030-летию введения христианства на Руси.
Принятие Русью христианства как государственной религии было выдающимся событием в истории и способствовало укреплению государственности и бурному развитию культуры. Христианство пришло на Русь как религия тесно связанная с книгой, что позволило быстрому распространению в Древней Руси грамотности и просвещению народа, начала создаваться национальная литература. Крещение стало духовным рождением народа.
На земли Белой Руси христианство пришло со святым апостолом Андреем Первозванным. После принятия веры христианской князем Владимиром крестились и полочане – подданные князя Изяслава (сына Владимира), княжившего в Полоцке с 992 г. Это время начала Полоцкой епархии и Православной Церкви в Беларуси.
На просмотре представлена литература, посвященная введению христианства на Руси, истории и современности православной церкви России и Беларуси, о духовно-культурной жизни, о взаимоотношениях государства и Церкви, о важной роли христианских ценностей в жизни современного человека и общества. Представлены издания: К.Н. Бестужев-Рюмин "Крещение Руси", В.А. Лиходедов "Святой равноапостольный князь Владимир", А.В. Велько "Православные святые земли белорусской", Л.Е. Криштапович "Беларусь как русская святыня", "Наследие православной Беларуси", А.М. Кулагін "Праваслаўныя храмы Беларусі" и другие.

Открытый просмотр литературы действует до 30 августа.

К 85-летию серии популярных биографий "Жизнь замечательных людей"

Общий читальный зал предлагает посетить открытый просмотр литературы "Серия ЖЗЛ – имена и судьбы". Это серия книг о всемирно известных писателях, ученых, политических и общественных деятелях.
Впервые серия книг о жизни замечательных людей в России началась издаваться в 1890 г. просветителем Флорентием Павленковым. В 1933 г. по инициативе Максима Горького издание серии было возобновлено. Начиная с 1938 г. книги серии "ЖЗЛ" начали издаваться в издательстве "Молодая гвардия". На сегодняшний день издано более 1700 книг серии общим тиражом более 250 миллионов экземпляров. С 2000 г. книги серии "ЖЗЛ" начали выходить в аудиоформате.
На открытом просмотре книги серии представлены в следующих разделах: "История, запечатленная в книге", "Герои своего времени", "Великие русские писатели", "Исторические личности и деятели науки", "Деятели науки", "Творчество, неотделимое от истории", "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945", "Время говорило их делами", "Литературные портреты", "Биографии и судьбы", "Классики мировой литературы".
Открытый просмотр литературы действует до 30 августа.

Сохраняя память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
К 75-летию Победы в Курской битве (5.06–23.07.1943)

В рамках международного сотрудничества с Курской областной библиотекой для детей и юношества с 5 июля по 23 августа 2018 года юношеский отдел и общий читальный зал Могилевской областной библиотеки приглашают читателей и всех желающих принять участие в Международной акции "Помним. Чтим. Преклоняемся", приуроченной к 75-летию Победы в Курской битве. Акция организована Курской областной библиотекой для детей и юношества.
Цель акции – сохранить память поколений о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и ее героях, привлечь внимание к героическому прошлому Беларуси и России, формировать чувство сопричастности к общей истории, к активному изучению событий Курской битвы и Великой Отечественной войны через книги, видеоролики военной тематики.
Все желающие могут посетить и ознакомиться с книжно-иллюстрированной выставкой: "Великий Подвиг. Курская дуга – победа человеческого духа", действующей в общем читальном зале.
В рамках акции в юношеском отделе у книжной выставки "Как воевали наши деды за Победу" все желающие могут принять участие в громких чтениях произведений о героическом сражении, написанных писателями участниками событий на Огненной дуге – А. Ананьевым, Л. Первомайским, Б. Полевым.
Для просмотра предлагается видеоролик "Курская битва – величайшее танковое сражение".

Литературный календарь: юбиляры месяца

В общем читальном зале в рамках "Литературного календаря" ежемесячно обновляется книжная выставка к юбилейным датам жизни и творчества писателей и поэтов России и зарубежных стран.

Литературный календарь июля 2018 года:

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (1743—1816) — 275 лет со дня рождения русского поэта эпохи Просвещения, государственного и общественно-политического деятеля Российской империи.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828—1889) — 190 лет со дня рождения русского писателя, философа-материалиста, революционера-демократа, энциклопедиста, ученого, литературного критика и публициста.
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893—1930) — 125 лет со дня рождения русского писателя и поэта, драматурга, киносценариста, кинорежиссера, актера и художника.
ПИКУЛЬ Валентин Саввич (1928—1990) — 90 лет со дня рождения русского советского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1988) — за роман "Крейсера".
ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович (1933—2017) — 85 лет со дня рождения советского и российского поэта, прозаика, сценариста, публициста, чтеца-оратора, актера и режиссера, лауреата Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1984) — за поэму "Мама и нейтронная бомба".

Приглашаем посетить выставку до 31 июля.

3 июля – День Независимости Республики Беларусь

"Этот праздник по праву является самым дорогим в жизни нашего народа, вызывает наивысший духовный подъем и единение всех, кто чтит славную историю своей Родины и верит в ее достойное будущее"
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

74 года назад, в ходе операции "Багратион", 3 июля 1944 года Красная Армия полностью освободила столицу Белоруссии – Минск от немецко-фашистских захватчиков. В этот день Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь.
Белорусский народ, выстоявший в борьбе за свободу и независимость, получил право существовать как нация со своей историей, культурой и будущим.
Беларусь успешно прошла все этапы становления в качестве независимого государства. Республика является полноправным партнером в международных отношениях, ведет миролюбивую политику и способна защитить целостность своей территории и верховенство народной власти.

Книжные выставки, посвященные Дню Независимости, действуют в общем читальном зале, отделах белорусской и краеведческой литературы, информационных ресурсов, периодики, юношеском, на абонементе: "Гордость за прошлое, ответственность за будущее", "День Независимости – символ мира, согласия, надежды", "Жыву ў Беларусі і тым ганаруся", "День Независимости – символ мира, согласия, надежды", "Краіна святкуе свой дзень", "Беларусь процветающая. Беларусь созидающая".
На выставках предлагаются издания, рассказывающие о героизме белорусов на фронтах и во вражеском тылу, о вкладе белорусского народа в Победу. Среди них: А.А. Коваленя "С верой в Победу: Беларусь в Великой Отечественной войне", В.І. Ермаловіч "Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939-1945)", С.А. Третьяк "Трудный путь к Победе", "Твои сыновья, Беларусь! Герои Советского Союза" и многие другие.
Широко представлены издания могилевских авторов, а также документы и материалы о современной истории нашего государства, о международной политике Республики Беларусь по сохранению мира и стабильности в стране и мире.

Отдел информационных ресурсов предлагает читателям тематическую выставку "День Независимости – символ мира, согласия, надежды", которая будет действовать до 31 июля.

Сотрудники отдела обслуживания школьников младших классов для ребят школьных лагерей 2 июля проведут час патриотизма "Три символа родной державы".

Из фондов художественного музея

В отделе искусств обновлена постоянно действующая выставка картин из фондов Могилевского областного художественного музея им. П.В. Масленикова, на которой представлены работы белорусских и российских живописцев: Г.Ф. Бржовского "Рыбацкие лодки на море", "У моря"; В.А. Громыко "Воспоминания о Доме творчества им. Коровина"; С.В. Пена "Линейный корабль "Двенадцать апостолов", "Корабли на рейде. Фрегат "Паллада"; А.С. Козловского "Гавань в Дубровнике".
Экспозицию картин гармонично дополняет книжная выставка "У самого синего моря…". Красочные энциклопедии, альбомы, электронные ресурсы, знакомят посетителей с художниками-маринистами России, Голландии, Англии, Норвегии, Дании и других стран. Особый интерес представляют альбомы с репродукциями картин белорусских художников: П.В. Масленикова, А.Д. Шибнева, Л.Д. Щемелева, которые в своем творчестве обращались к морской тематике.
Приглашаем всех желающих посетить выставку с 1 июля по 30 сентября.

АРТ–Календарь

У аддзеле мастацтваў дзейнічае выстава "АРТ–Календарь", прысвечаная вядомым асобам у сферы культуры і мастацтва. Прапануем пазнаёміцца з творчасцю юбіляраў ліпеня:

 • 115 лет со дня рождения Сутеева Владимира Григорьевича (1903–1993), русского писателя, художника-иллюстратора, режиссера-мультипликатора, сценариста.
 • 95 лет со дня рождения Пуговкина Михаила Ивановича (1923–2008), российского актера.
 • 90 лет со дня рождения Макаровой Инны Владимировны (1928), российской актрисы.
 • 85 лет со дня рождения Климова Элема Германовича (1933–2003), российского кинорежиссера.
 • 80 лет со дня рождения Ахеджаковой Лии Меджидовны (1938), российской актрисы.
 • 80 лет со дня рождения Кикабидзе Вахтанга Константиновича (1938), грузинского актера, эстрадного певца.
 • 80 гадоў з дня нараджэння Марухіна Юрыя Аляксандравіча (1938–2001), кінааператара, рэжысёра.
 • 75 лет со дня рождения Синявской Тамары Ильиничны (1943), российской певицы.
 • 55 лет со дня рождения Певцова Дмитрия Анатольевича (1963), российского актера.

Да 210-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дунін-Марцінкевіча
Да 240-годдзя з часу стварэння Шклоўскага тэатра графа С. Зорыча
Да 130-годдзя з часу заснавання Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра

27 чэрвеня для Магілёўскай гарадской арганізацыі ГА "Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны" супрацоўнікі аддзела мастацтваў правялі тэатральную хвіліну "Тэатральная Магілёўшчына: шлях праз стагодззі".
З мультымедыйнай прэзентацыі слухачы даведаліся аб гісторыі тэатральнага жыцця Магілёўшчыны, аб жыццёвым і творчым шляху Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча – паэта, драматурга, перакладчыка, пачынальніка нацыянальнай літаратуры новага часу.
Кніжная выстава "Магілёўская тэатральная прастора" пазнаёміла прысутных з цікавымі выданнямі аб гісторыі ўзнікнення і асноўнымі этапамі развіцця беларускага сцэнічнага мастацтва.
Асаблівую цікавасць выклікаў фотаальбом "Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, 1808–2008", у якім змешчаны шматлікія дакументы, фотаздымкі, малюнкі мастакоў пра драматургічную спадчыну драматурга, яго асяроддзе, эпоху і час.

Итоги областного тура республиканского конкурса

Подведены итоги областного тура республиканского конкурса "Лучший публичный центр правовой информации" среди публичных библиотек Могилевской области. В конкурсе приняли участие 20 центральных и 2 сельские библиотеки области.

Номинация "Лучший ПЦПИ на базе районной городской библиотеки":

 • первое место – ЦГБ им. К. Маркса УК "ЦСГПБ г. Могилева";
 • второе место – Круглянская центральная библиотека ГУК "Круглянская централизованная библиотечная система";
 • третье место – Быховская центральная библиотека им. Б. Стрельцова ГУК "Централизованная библиотечная сеть Быховского района".

Номинация "Лучший ПЦПИ в сельском населенном пункте":

 • первое место – Тимоновская сельская библиотека ГУК "Климовичская библиотечная сеть";
 • второе место – Жиличская сельская библиотека ГУК "Сеть библиотек Кировского района".

Поощрительными дипломами отмечены:

 • Глусская центральная библиотека ГУК "Сеть публичных библиотек Глусского района";
 • Горецкая центральная библиотека им. М. Горецкого ГУК "Горецкая районная библиотечная сеть";
 • Костюковичская центральная библиотека им. И. Чигринова ГУК "Костюковичская библиотечная сеть";
 • Краснопольская центральная библиотека им. М. Ткачева ГУК "Централизованная библиотечная система Краснопольского района";
 • Кричевская центральная библиотека ГУК "Библиотечная сеть Кричевского района";
 • Мстиславская центральная библиотека ГУК "Сеть публичных библиотек Мстиславского района".

Единый день консультирования

25–28 июня для специалистов публичных библиотек области проведена Неделя профессиональных диалогов, предусматривающая консультирование и оказание практической помощи по актуальным вопросам библиотечной деятельности.
В рамках Недели состоялся Единый день консультирования для сотрудников отделов библиотечного маркетинга, комплектования, библиографов городских и районных библиотечных сетей.
В работе Дня приняли участие: методист Могилевской областной нотариальной палаты Э. Ю. Карелин и начальник отдела информационно-аналитической и репертуарно-издательской работы Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы В. И. Волчкова. Ими были освещены вопросы, касающиеся работы в рамках совместного проекта с публичными библиотеками области по правовому просвещению граждан на постоянной, систематической основе и заполнения интегрированного банка данных учреждений культуры смешанного типа.
Также были проведены консультации и практикумы: "Электронные ресурсы библиотек как средство привлечения виртуальных пользователей", "РСЭК: принципы формирования, разграничение прав", "Учет документного фонда. Особенности учета", "Аналитическая роспись в формате BELMARC".
В завершение встречи состоялось награждение победителей областного тура республиканского конкурса "Лучший публичный центр правовой информации" среди публичных библиотек Могилевской области.

Магілёўскі пакроў у добрыя рукі

 

Майстры з клуба "Яселка" зшылі пано-абярэг ў падарунак на дзень народзінаў Магілёва сем год таму.

Цяпер перадаюць свой непаўторны твор магілёўскай арганізацыі Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны са спадзевам, што іх выраб будзе радаваць магілёўцаў.

Прадстаўнікі клуба распавядуць пра стварэнне пано-абярэга і сваіх майстроў. Пачатак імпрэзы у 18.00 у аўторак 26 чэрвеня 2018 году ў абласной бібліятэцы.

Запрашаюцца ўсе, хто цікавіцца гісторыяй і традыцыямі нашага горада.

Презентация военно-исторического сборника "Могилевский поисковый вестник"

21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в библиотеке прошла презентация одиннадцатого выпуска военно-исторического сборника "Могилевский поисковый вестник". В сборнике размещены материалы, отражающие результаты поисковой работы членов ОО "Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб "Виккру".
На презентации присутствовали авторы материалов одиннадцатого выпуска "Могилевского поискового вестника", военнослужащие 3-го отдельного патрульного батальона войсковой части 6713 и воинской части 72471, поисковики клуба "Виккру", учащиеся УО "Могилёвский государственный музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова", активисты БРСМ, читатели библиотеки.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома О.А. Пищенко.
Научный рецензент вестника кандидат исторических наук Л.А. Сугако в своем выступлении отметил главное отличие одиннадцатого номера. Отличие заключается в том, что события Великой Отечественной войны представлены на примере судеб простых бойцов, подпольщиков, детей военного времени.
О деятельности Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру", истории создания одиннадцатого выпуска вестника рассказал руководитель поискового клуба, редактор-составитель Н.С. Борисенко.
Авторы статей, размещенных в военно-историческом сборнике, рассказали присутствующим о новых материалах, освещающих события лета 1941 года, ознакомили с результатами краеведческих поисковых экспедиций на местах боев на Могилевщине.
Никого из присутствующих не оставили равнодушными воспоминания героини одного из очерков – А.С. Яшковой, дочери связного партизанского отряда С.Ф. Крисковца.
Заместитель начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Могилевской области капитан С.О. Тишков наградил Н.С. Борисенко юбилейной медалью "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь". Лучшие поисковики клуба были отмечены грамотами военного комиссариата и грамотами клуба "Виккру".

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

В знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании, в 1987 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Тема Международного Дня борьбы с наркоманией 2018 года: “Прежде всего слушайте” – это основанная на научных методах инициатива, которая направлена на усиление поддержки для предупреждения употребления наркотиков.
Распространение наркомании в Республике Беларусь, как и в других странах, представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. В соответствии с законодательством Республики Беларусь в учебных заведениях проводится работа по профилактике наркомании. Основная цель профилактики – формирование у населения и, особенно, у молодежи активной жизненной позиции неприятия потребления наркотиков. Лечебными учреждениями республики постоянно проводится работа по совершенствованию форм и методов пропаганды здорового образа жизни, формированию антинаркотических установок, вовлечению в занятия спортом.
В общем читальном зале организована книжная выставка “Дорога, ведущая в пропасть”. На выставке представлена литература, в которой содержится информация о деятельности нашего государства по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Размещены книги по формированию у молодежи привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитанию антинаркотического мировоззрения: Г. Кульчитский “Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков”, Д.В. Колесов “Антинаркотическое воспитание”, И.В. Аксючиц “Профилактика употребления психоактивных веществ” и др.
Книжная выставка действует до 20 июля.

Территория творчества

Юношеский отдел приглашает читателей библиотеки познакомиться с творческими выставками юных дарований г. Могилева.
Выставка детских работ “Мастерская творчества” отдела технического творчества ГУДО “Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность", познакомит с поделками из природного материала и бумаги – популярнейшего сейчас вида рукоделия. Здесь читатели увидят огромную собаку с добрыми глазами, кукол в шикарных платьях, шкатулки и карандашницы в виде животных и многое другое. За каждой работой – усидчивость, терпение и старание детей. От работ веет творчеством и теплотой.
Выставка юных художников ГУО "Средняя школа № 2 г. Могилева" – "Золотая пора детства" окунет вас в веселое и беззаботное время детства. Эта незабываемая пора мечтаний, искренней радости и взросления пролетает очень быстро, но она остается с каждым человеком в его сердце. Приходите и вспоминайте себя в таком далеком и одновременно близком времени.
Действие выставок до 31 августа.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22 июня 1941 г. войска фашистской Германии внезапно вторглись на территорию СССР. Началась война, которая вошла в историю как Великая Отечественная война народов Советского Союза за свою свободу и независимость. С первых часов войны на территории Беларуси развернулись оборонительные бои. Советские воины оказывали отчаянное сопротивление, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего патрона, стояли на своих рубежах пограничники лейтенанта Л. Кижеватова, находившиеся в районе Брестской крепости, уничтожив около батальона гитлеровцев. Защитники крепости вели бои на протяжении месяца, хотя по планам фашистов на захват крепости отводилось всего несколько часов. На стенах крепости и сегодня можно прочитать надписи, сделанные ее защитниками: "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".
23 дня держал оборону город Могилев. Проявляя образцы героизма и мужества, бойцы стрелкового полка, под командованием полковника С. Кутепова, только за один день боев уничтожили 39 фашистских танков.
Ожесточенная битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков длилась 1418 дней и ночей. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя – память о них будет жить вечно.
В общем читальном зале организована книжная выставка "Нить памяти не должна оборваться". На выставке представлены книги, иллюстрированные энциклопедии из фонда библиотеки, в которых рассказывается о массовом героизме воинов прошедших путь от Бреста до Берлина, о самоотверженности тружеников тыла, мужестве подпольщиков и партизан – о великом подвиге народа, отстоявшего свободу и независимость своей страны.
Книжная выставка действует до 20 июля.
Абонементный отдел предлагает читателям книжную выставку “Прыйсці да вечнага агню”, которая будет действовать до 30 июня.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой отечественной войны

20 июня, накануне дня памяти и скорби, юношеский отдел посетили дети школьного лагеря ГУО “УПК детский сад – средняя школа № 12”. Для ребят провели экскурсию по отделу, познакомили с летней программой чтения, фондом, выставками. Особое внимание уделили выставке “Июнь. 22. 1941 год. Время 04:00 мин.”, на которой школьники смогли познакомиться с книгами о начале войны и героической обороне Брестской крепости, городов Минска и Могилева.
Учащиеся совершили небольшой исторический экскурс в трагическое лето 1941 года, посмотрели буктрейлеры по книгам “Ніколі не забудзем”, В. Катаева “Сын полка”, М. Шолохова “Судьба человека”, В. Богомолова “Иван”.
Понравились юным гостям и мультипликационные фильмы: “Повесть о настоящем человеке”, “Сильные духом крепче стены”, “Десантник Степочкин”.
В оставшееся свободное время школьники читали книги и журналы.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Культура сражающегося народа.
(Советская культура во время Великой Отечественной войны).

22 июня 1941 года прервало мирную жизнь советского народа — Германия без объявления войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, длившаяся без малого четыре года. Война с нацистской Германией потребовала перестройки всех сфер жизни общества, в том числе культурной сферы. Литература, музыка, живопись и плакатная графика, фотография документальное и художественно кино — вся советская культура военного времени, независимо от вида, жанра, стилистики, имеет общие черты, определенные самой жизнью.

Основная задача советской культуры в период войны — отобразить жизнь воюющего народа, передать величие его подвига, вызвать глубокие патриотические чувства, внушить еще большую ненависть к врагу.

Смотреть выставку

Художественная летопись Великой Отечественной войны.

С первых дней Великой Отечественной войны художники, писатели, кинооператоры и журналисты встали в строй наравне с солдатами, превратив искусство в действенное оружие против врага. Многие из них прошли фронтовыми дорогами с оружием в руках. Их произведения являются живой летописью тех далеких для нас дней. Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные произведения - свидетельства страниц нашей истории.

На выставке представлены документы из фонда отдела книгохранения областной библиотеки. Они знакомят с художниками разных поколений – теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и теми, кто родился после ее окончания.

Смотреть выставку

Лето в библиотеке

19 июня дети школьного лагеря Специальной общеобразовательной школы с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) приняли участие в познавательно-интерактивном квизе "Юбилейное ожерелье". Библиотекарь познакомила детей с книгами-юбилярами 2018 года: ребята отвечали на вопросы по книгам В. Бианки "Лесная газета" и Е. Шварца "Сказка о потерянном времени"; разгадывали филворд по книге В. Маяковского "Кем быть?" и ребус по книге А. Гайдара "Военная тайна"; вставляли пропущенные слова в отрывки из сказки К. Чуковского "Мойдодыр"; разгадывали кроссворд по сказке С. Аксакова "Аленький цветочек" и многое другое.
В конце посмотрели мультипликационный фильм "Город героев".


В коллекцию библиофила

Sonety Adama Mickiewicza : [podobizna pierwodruku w 150 rocznice 1826-1976] / Adam Mickiewicz ; opracowal Czeslaw Zgorzelski ; okladke projektowal Lucjan Piaty ; diapozytywy wykonal Kazimierz Helebrandt ; redaktorzy wydawnictwa: Kazimierz Pecold i Izabela Piechocka. — Wroclaw : Wydawnictwo Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, 1976. — 25 s.
В 2018 году исполнилось 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (24.12.1798-26.11.1855) — деятеля польского национального движения, поэта, оказавшего большое влияние на становление польской и белорусской литературы XIX века. Немало копий было сломано в спорах о том, к какой нации принадлежит Мицкевич. Поэт родился и провёл своё детство в поместье Заосье Новогрудского уезда. Впоследствии он будет часто упоминать малую родину в своих произведениях: её достопримечательности, историю, традиции. Мицкевич всегда называл себя литвином, потомком страны под названием Великое Княжество Литовское. По словам директора Дома-музея А. Мицкевича Н.П. Гайбы, считать этого творца своим могут все народы, проживавшие в Речи Посполитой времён поэта.
В продолжение рубрики “В коллекцию библиофила” сектор иностранной литературы предлагает факсимильное издание “Sonety Adama Mickiewicza” (“Сонеты Адама Мицкевича”) на польском языке. Книга состоит из трёх частей. В первую вошли отдельные сонеты автора: “Do Laury” (“К Лауре”), “Widzenie sie w gaju” (“Свидание в лесу”), “Do Niemna” (“К Нёману”) и др.
Вторая часть содержит “Sonety krymskie” (“Крымские сонеты”). Интересна история их появления. В 1823 году за участие в тайных политических союзах поэт попал в заключение. Ему был вынесен приговор: высылка из Польши в Россию. Эти 4,5 года стали периодом расцвета таланта Мицкевича и принесли ему мировую славу. В 1825 году поэт совершил путешествие в Крым. Под впечатлением от загадочной атмосферы юга и местных красот он написал сборник “Крымские сонеты”. Центральным образом цикла из 18 стихотворений стал Пилигрим, тоскующий о покинутой родине на фоне природы Крыма. Романтические сонеты о человеке, в чьей душе происходит постоянная борьба между отчаянием и надеждой, стали своеобразным дневником и самого поэта.
Третья часть (“Дополнения”) включает в себя литературоведческую статью Чеслава Згоржельского (1908-1996; историк польской литературы, филолог, редактор произведений А. Мицкевича), пояснения и издательскую информацию.

Лето в библиотеке

12 июня библиотекари юношеского отдела для школьников летнего лагеря Специальной общеобразовательной школы для детей с нарушениями развития (трудностями в обучении) провели познавательно-развлекательный час "Счастливый мир детства". Ребята узнали об истории возникновения Международного дня защиты детей, познакомились с Конвенцией о правах ребенка, приняли участие в сказочной викторине и играх, посмотрели мультипликационный фильм "Тролли".
Для детей из школьного лагеря СШ № 22 прошел мультимедийный обзор литературы "Тузик, Мурзик и другие". Школьники смогли познакомиться с лучшими произведениями о животных современных авторов, изданных в одноименной серии и не только. Ребята внимательно слушали и взяли понравившиеся книги домой. В оставшееся время играли в настольные игры.


13 июня прошла экскурсия-знакомство с юношеским отделом для детей школьного трудового лагеря СШ № 15. Ребята узнали о возможностях отдела, открыв для себя разнообразие в выборе литературы и возможность воспользоваться бесплатно интернетом на специализированных местах для читателей, точкой доступа Wi-Fi.

Итоги ХХVI республиканского конкурса
"Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры"

Подведены итоги ХХVI республиканского конкурса "Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры". От Могилевской области в нем приняли участие 8 публичных библиотек.

Номинация "За значны ўклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем":

 • вторая премия – Детский отдел Краснопольской районной центральной библиотеки им. М. Ткачева ГУК "Централизованная библиотечная система Краснопольского района";
 • вторая премия – Редкорожская сельская библиотека ГУК "Централизованная библиотечная сеть Бобруйского района".

 

Номинация "За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы":

 • вторая премия – Вишовская сельская библиотека ГУК "Белыничская централизованная библиотечная сеть";
 • третья премия – Быховская центральная районная библиотека им. Б. Стрельцова ГУК "Централизованная библиотечная сеть Быховского района".

 

Номинация "За пошукавую і даследчую працу":

 • первая премия – Жиличская сельская библиотека ГУК "Сеть библиотек Кировского района".

 

Номинация "За падтрымку і развіццё чытання":

 • вторая премия – Круглянская центральная районная библиотека ГУК "Круглянская централизованная библиотечная сеть";
 • поощрительная премия – Езерская сельская библиотека ГУК "Централизованная библиотечная сеть Чериковского района".

2018 – Год малой родины

10 июня, в рамках Года малой родины, в библиотеке состоялась творческая встреча "Строитель. Писатель. Путешественник" с уроженкой Могилева Валентиной Ефимовной Быстримович.
Валентина Ефимовна прошла трудовой путь от инженера-строителя до заместителя начальника отдела строительства Мингорисполкома. Много путешествовала по Европе, была в Америке, Африке и Азии. На страницах "Вечерки" опубликованы ее путевые заметки. А семь лет назад стала писать рассказы о Могилеве, своей семье, соседях и одноклассниках. Печаталась в журналах "Гаспадыня", "Алеся", российскихизданиях "Моя семья", "Однако, жизнь". В 2018 году вышли первые сборники – "Азарова внучка" и "Куда несет водоворот", которые были представлены на встрече и подарены библиотеке.
Тепло приветствовали землячку ее одноклассники, члены Могилевского городского литературного объединения "Ветеран", председатель Могилевского ОО "Русское культурно-просветительское общество" Л.А. Володько, читатели библиотеки.
Подарком для собравшихся было выступление юных участниц студии восточного танца Златы Шубодеровой и Илоны Казаченок. А также прозвучали романсы и песни в исполнении Марии Куприянович и Оксаны Юнсаль.

Программы летних чтений

"Летнее солнце на книжной странице"
юношеский отдел (ул. Крыленко, 8, 2 этаж)

Приглашаем на отдельные тематические мероприятия, просмотры художественных и анимационных фильмов, экскурсии по отделам библиотеки:

 • литературная квест-игра по отделам библиотеки "Кругосветка по книжным морям" (по предварительной записи);
 • 12 июня – познавательно-интерактивный квиз "Юбилейное ожерелье" (знакомство с книгами-юбилярами 2018 года);
 • 19 июня – географический мультимедийный кругозор "Покорение мира: могилевские путешественники и первооткрыватели" (в рамках Года малой родины);
 • 22 июня – час памяти "На минуту замрем" (22 июня – начало Великой Отечественной войны);
 • 5 июля – международная акция 75-летию Победы в Курской битве "Помним. Чтим. Преклоняемся";
 • 21 августа – литературное ассорти "Твоя любимая книга" (31 августа – День вспоминания любимых книг);
 • 28 августа – подведение итогов программы летних чтений "Летнее солнце на книжной странице".

Предлагаем поучаствовать в конкурсных заданиях:

 • интеллектуальная викторина "Литературные странствия";
 • книжная выставка-чемодан "За 90 дней лета – вокруг света" (прочесть одну книгу и ответить на вопросы по содержанию);
 • творческое задание "Путешествую с книгой" (поделка, рисунок, фотография, эссе о путешествии).

Самые активные читатели станут претендентами на получение призов по итогам программы летних чтений. Чтобы стать победителем необходимо: прочитать не менее 10-15 книг разных жанров и книгу с выставки-чемодан, ответить на вопросы викторины и выполнить творческое задание.
Прочесть книги, представить творческие работы и ответы на вопросы викторины необходимо до 20 августа. Итоги программы будут подведены 28 августа в 12.00 в юношеском отделе.

"Мы – Мира дети"
отдел обслуживания школьников младших классов (ул. Ленинская, 68)

 • 05 июня – День открытых дверей "Пусть детство не кончается";
 • 05 июня – Поэтическай утренник "Детство, детство – счастливая пора" (о правах ребёнка в художественной литературе);
 • 06 июня – Поэтическая игра "С чего начинается ссора" (знакомство с  творчеством русского писателя Андрея Сметанина);
 • 12 июня – Игра-викторина "Почему трава зелёная и ещё 100 детских "почему?";
 • 14 июня – Викторина "Литературные знаменитости";
 • 19 июня – Урок безопасности "Манит нас к себе река";
 • 02 июля – Час патриотизма ко Дню Независимости Республики Беларусь "Три символа родной державы";
 • 05 июля – Литературная игра-викторина "Под грибом доброты" (к 115-летию русского писателя В. Сутеева);
 • 11 июля – Игра-викторина "Почему трава зелёная и ещё 100 детских "почему?";
 • 07 августа – Презентация книги Била Слевина "Превращения. Из чего делаются привычные вещи?";
 • 15 августа – Обзор книжной выставки-викторины "Дружат сказки всей земли";
 • 21 августа – Обзор детских журналов "Читай, листай – мир узнавай!".

Начало всех мероприятий в 11:00

Да 90-годдзя з дня нараджэння Вашчанкі Г.Х.
(20.06.1928–14.02.2014)

У аддзеле мастацтваў дзейнічае кніжная выстава "Народжаны беларускім Палессем", прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння народнага мастака БССР (1988), заслужанага дзеяча мастацтваў БССР (1977) – Гаўрылы Харытонавіча Вашчанкі.
Мастак працаваў у галіне станковага жывапісу, акварэлі, манументальнай размалёўкі і вітражу.
Работы вылучаюцца жанравай і тэматычнай разнастайнасцю, роздумам над актуальнымі праблемамі часу і мінуўшчынай роднай зямлі, патрыятызмам: "Маё Палессе", "Дума пра хлеб" (абедзве 1973), "Мацярынскія крылы" (1975), "Нацюрморт з барэльефам Гусоўскага" (1986) і інш. Важным падзеям беларускай гісторыі прысвечаны палотны: "Грунвальдская бітва" (1985), трыпціх пра паўстанне К. Каліноўскага "За зямлю, за волю" (1983), "Балада пра мужнасць" (1974). Стварыў партрэты пісьменнікаў, асветнікаў, дзяржаўна-палітычных дзеячаў Беларусі – Я. Купалы, Я. Коласа, Ефрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, К. Астрожскага, С. Буднага, В. Цяпінскага і інш.
Створаныя ім вобразы Палесся, маладосці, прыгажосці, юнацтва – назаўжды застануцца ў беларускай культуры.
Запрашаем аматараў беларускага мастацтва наведаць выставу да 30 чэрвеня.

Пушкинские дни в областной библиотеке

5-7 июня в Могилевской областной библиотеке им. В.И. Ленина прошел комплекс мероприятий, посвященных 219-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В фойе библиотеки действовала книжно-иллюстративная экспозиция "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…", возле которой библиотекарем отдела искусств И.И. Сомовой были проведены обзоры литературы для посетителей библиотеки, учащихся СШ № 35 и УО "Могилевский социально-гуманитарный колледж". Слушатели с большим удовольствием читали пушкинские строки, вспоминали интересные факты из биографии А.С. Пушкина, связанные с Беларусью.
Поклонник творчества А.С. Пушкина – читатель библиотеки Людмила Григорьева подарила библиотеке портрет поэта и гипсовые миниатюры с изображением А.С. Пушкина и его няни – Арины Родионовны.
7 июня на литературном вечере "Здравствуй, племя младое, незнакомое!", сопровождавшемся мультимедийной презентацией, заведующий отделом периодики О.Б. Добровицина рассказала посетителям о судьбе потомков поэта. История потомков А.С. Пушкина также ярка и удивительна, как неповторимо удивителен талант их предка.

Лето в библиотеке

Тема правил дорожного движения актуальна в летнее время для детей, которые часто забывают о реальной опасности дороги. Поэтому 5 июня для юных пешеходов в юношеском отделе прошел информационный час "Знать правила движения – большое достижение!". К школьникам летнего лагеря Специальной общеобразовательной школы  для детей с нарушениями развития (трудностями в обучении) пришла лейтенант милиции Госавтоинспекции Могилевского областного исполнительного комитета Юлия Александровна Холомеева.
Вместе с ней школьники вспомнили основные правила пешехода: где и как правильно переходить дорогу; как работает светофор; какие бывают дорожные знаки; где можно, а где запрещено играть и многое другое. Юлия Александровна обратила внимание детей на правила и безопасные места езды на велосипеде, который является основным транспортным средством для подростков. Ребята закрепили свои знания, ответив на вопросы викторины, по наглядному материалу объясняли значения дорожных знаков. Все, кто показал лучшие знания по теме, получили призы.
Юлия Александровна подитожила мероприятие словами: "Знание правил дорожного движения обязательно для всех и, чтобы не случилось беды, их обязательно надо соблюдать!".

7 июня две группы школьного лагеря Гимназии № 2 приняли участие в познавательно-развлекательном часе "Счастливый мир детства", посвященном Международному дню защиты детей, который отмечался 1 июня. Библиотекари познакомили детей с историей возникновения международного дня, рассказали про Конвенцию о правах ребенка. Дети дружно зачитали права, обсудили права ребенка на примере героев из сказок, приняв участие в викторине, играх на ловкость, скорость, сообразительность. В оставшееся свободное время познакомились с новыми книгами и посмотрели мультипликационный фильм "Моана".


6 июня – Пушкинский день

С 5 по 7 июня в УК "Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина" проходят Пушкинские дни, посвященные 219-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В фойе библиотеки организована книжно-иллюстративная экспозиция "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…", на которой представлены книги, журналы, открытки, аудио и изоиздания, посвященные творчеству великого поэта.
Особое место на выставке занимают издания из редкого фонда библиотеки: журнал "Современник" (1836) и 5-ый том Полного собранием сочинений А.С. Пушкина (1871); сборник "А.С. Пушкин и Беларусь"; поэма "Евгений Онегин", переведенная на белорусский язык Аркадием Кулешовым и др.
Большой литературный и исторический интерес представляют воспоминания, дневники, переписка А.П. Керн – современницы А.С. Пушкина, вдохновившей поэта на стихотворение "Я помню чудное мгновенье…". Это стихотворение стало жемчужиной русской вокальной лирики, в которой воедино слились гений поэта А.С. Пушкина и композитора М.И. Глинки.
Журнал "Неман" познакомит со статьей Тимофея Лиокумовича "Она дышала белорусским воздухом" о пребывании Анны Керн в Беларуси.

6 июня – Пушкинский день

Общий читальный зал приглашает посетить открытый просмотр литературы “Он наш поэт, он наша слава”, посвященный 219-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837).
Пушкин – это Золотой век русской культуры, основоположник современного русского языка, гениальный русский поэт, прозаик и драматург. Он сформировал основные черты русской классической литературы на все времена: гуманизм, сострадание к человеку, высота нравственных идеалов, пристальное внимание к вопросам народной жизни. Произведения писателя вобрали в себя духовные достижения русского и других населяющих Россию народов, стали яркой, богатейшей и неповторимой частью мировой литературы.
На просмотре представлены книги, изданные в новой серии “Пушкинская библиотека” в которую вошли книги о жизненном и творческом пути поэта, романы и биографические повествования, написанные еще до революции, созданные авторами в эмиграции и совсем недавно: И.Ф. Наживин “Во дни Пушкина” в 2-х томах, Г.И. Чулков “Жизнь Пушкина”, В.П. Авенариус “Отроческие и юношеские годы Пушкина”, Л.А. Черкашина “Дворянин Александр Пушкин. Родословная летопись гения”.
Размещены произведения поэта, изданные в разные годы и материалы, посвященные его жизни и творчеству.
Открытый просмотр литературы действует до 30 июня.

Внимание! Продлен тестовый доступ к ЭБС "Лань"

Тестовый доступ для пользователей Могилевской областной библиотеки к электронно-библиотечной системе (ЭБС) "Лань" Виртуального читального зала Национальной библиотеки Беларуси продлен до 31 октября.
ЭБС "Лань" — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий по различным областям знаний.
Представленная в ЭБС информация охватывает практически все области знаний, содержит современные издания по истории, экономике, социологии и другим гуманитарным и общественно-политическим направлениям, естественным наукам, технике, медицине.
Помимо учебной и научной литературы, в течение месяца нашим читателям будут доступны статьи более чем 600 журналов научных издательств и ведущих вузов России, размещенных на платформе ЭБС "Лань", а также предоставлен доступ к более чем 35000 наименованиям классической литературы по различным областям знаний.

Доступ к ЭБС "Лань" бесплатный и обеспечивается
с рабочих мест областной библиотеки

Иностранный язык: освой, читая

В современном мире невозможно достигнуть успеха без знания иностранных языков. Маленькие дети обладают способностью осваивать язык неосознанно, незаметно для себя. Изучение языка во взрослом возрасте даётся труднее, но приносит хорошие результаты: укрепляет нервные связи, улучшает мозговую деятельность и предотвращает старение. 
Помимо традиционного способа выучить иностранный язык (изучение грамматики, освоение навыков устной и письменной речи, аудирования) сегодня существует много новых методов. Одним из них является чтение художественных произведений, адаптированных по различным методикам. Например: метод обучающего чтения Ильи Франка, методика обучения Ратке, метод комментированного чтения. Однако, есть одно обязательное условие, необходимое для тех, кто решил попробовать эти методы на себе: они подходят только для тех, кто любит читать. И сработают только в том случае, если книга, которую вы читаете, действительно вам интересна.
Сектор иностранной литературы предлагает вашему вниманию виртуальную выставку "Иностранный язык: освой, читая", на которой представлены произведения всемирной литературы на разных иностранных языках, адаптированные по различным методикам.

Смотреть выставку

5 чэрвеня – Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя

Свята заснавана Генеральнай Асамблеяй ААН у 1972 годзе. Яго мэта: прыцягнуць увагу грамадскасці да праблем аховы навакольнага асяроддзя, неабходнасці прыняцця практычных мер па прадухіленні глабальнага экалагічнага крызісу. Дзень аховы навакольнага асяроддзя прызывае да яднання чалавека з прыродай і заклікае нас з любоўю акунуцца ў прыроду, ацаніць яе важнасць і абараніць нашу агульную планету Зямля.
З гэтай нагоды аддзел беларускай і краязнаўчай літаратуры запрашае наведаць кніжную выставу "Маністы азёраў, лясоў таямніцы", якая пазнаёміць з лепшымі куткамі беларускай прыроды, дапаможа атрымаюць уяўленне аб актуальных праблемах навакольнага асяроддзя.
На выставе прадстаўлены выданні, на старонках якіх адлюстраваны амаль усе запаветныя мясціны нашай краіны: "Среди пущ и болот белорусской земли" І. Бышнева, "Скарбы прыроды Беларусі", "Заповедные территории Беларуси", кнігі з серыі "Зямля мая". Прыродзе роднай Магілёўшчыны прысвечаны выданні "Прырода Магілёўскай вобласці" П.А. Лярскага, "Водные ресурсы Могилевской области" М. Калініна, "Охрана окружающей среды Могилевской области" В. Раманава і інш.
Выстава адрасавана шырокаму колу карыстальнікаў. Дзейнічае да 30 чэрвеня.

Наука — это весело и очень интересно!

Дорогие друзья! Представляем серию книг для тех, кто не очень любит формулы и мудреные объяснения, но любит решать веселые задачки и хитрые головоломки, разгадывать загадки и делать опыты!
Окунитесь в волшебство физики, химии, биологии, астрономии. Вас ждут невероятные приключения, увлекательный квест по миру криптографии и практики шифрования, путешествие по задворкам истории, географии и даже генетики! Осторожно! Книги затягивают!

 

Смотреть выставку

 

У Климовичской центральной районной библиотеки — новая прописка

1 июня в день защиты детей в рамках XVII Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка» состоялась торжественная передача здания налоговой инспекции центральной районной библиотеке имени Ивана Пехтерева. Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Васильевич Мартинович.

На торжественном открытии ведущая рассказала гостям об истории развития библиотеки.
Со знаменательным событием климовчан поздравила директор учреждения культуры «Могилевская областная библиотека им. В.И.Ленина» Илона Владимировна Сорокина. Концертный номер для горожан, собравшихся возле нового здания библиотеки, подготовили ребята из средней школы № 3.
Самым торжественным моментом стало вручение символического ключа, который начальник инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Могилевской области Иван Иванович Кожемяко передал директору Климовичской библиотечной сети Татьяне Петровне Доменикан. От лица всего коллектива Татьяна Петровна поблагодарила руководство Климовичского района и почётного земляка Ивана Ивановича за светлое, уютное и современное здание.

Для гостей мероприятия прошла ознакомительная экскурсия по отделам библиотеки. Много добрых слов и пожеланий звучало в адрес сотрудников библиотеки от гостей и коллег в этот праздничный день.

Библиотека ждет своих постоянных и новых читателей по адресу ул. Коммунистическая, д. 22 «А»!

Источник: Климовичская библиотечная сеть

V Форум библиотекарей Беларуси

30 мая – 1 июня сотрудники Могилевской областной библиотеки приняли участие V Форуме библиотекарей Беларуси "Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности" (Национальная библиотека Беларуси). Организаторами мероприятия были Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская библиотечная ассоциация и Национальная библиотека Беларуси.
В ходе пленарного заседания приняли участие в обсуждении вопросов нормативно-правового обеспечения отрасли, о состоянии сети библиотек Беларуси, организации корпоративного взаимодействия библиотек в сфере обеспечения доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

Посетили мастер-класс "Организация выставочной деятельности в библиотеке" заведующей сектором книжных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси Ирины Василькович. Она подняла вопросы методики организации книжно-иллюстративных выставок, какими должны быть их структура и содержание, презентация и реклама, а также  поделилась с участниками Форума опытом организации выставочной деятельности в Национальной библиотеке.
Практическое занятие представляло собой групповую работу по формированию умений по подбору материала к выставке на заданную тему и непосредственно ее создание.
Завершился мастер-класс обзорной экскурсией по галереям и выставочным залам Национальной библиотеки, где участники смогли задать наиболее интересующие их практические вопросы, касающиеся оформления книжных экспозиций. Наибольший интерес вызвала книжная выставка "Тутэйшыя", приуроченная к Году малой родины, а также "Хатынская трагедыя. 75 гадоў болю, скрухі і памяці" и "Лета з добрай кнігай" к Международному дню защиты детей.

Открытие летних чтений

1 июня, в рамках открытия летних чтений, в сквере имени 40-летия Победы отдел обслуживания школьников младших классов организовал книжную выставку “Мы – Мира дети”, посвященную Международному дню защиты детей.
На выставке были представлены новинки и лучшие издания белорусских, российских и зарубежных детских писателей, а также энциклопедии для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Для маленьких читателей был организован читальный зал под открытым небом и все желающие могли познакомиться с имеющимися в библиотеке:  музыкальными книгами, книжками-игрушками, книгами-панорамами. Ребят и родителей привлекала и организованная фотозона.
Все гости выставки получили визитки библиотеки и приглашение стать постоянными читателями отдела обслуживания школьников младших классов.

К 175-летию со дня рождения норвежского композитора Э. Грига
(15.06.1843–4.09.1907)

В отделе искусств действует выставка грампластинок с произведениями норвежского композитора, музыкального деятеля, пианиста, дирижера – Эдварда Грига, чье творческое наследие замечательно своим национальным колоритом. Он стал первым норвежским композитором, снискавшим мировую славу и продвинувшим народные скандинавские мотивы на новый уровень.
Творческое наследие Эдварда Грига насчитывает более 600 песен и романсов, 20 пьес, а также симфонии, сонаты и сюиты для фортепиано, скрипки, виолончели.
Среди самых известных произведений Грига – две сюиты из музыки к драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт", концерт для фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты.
Невероятный талант композитора и по сей день продолжает трогать сердца любителей музыки своим чарующим звучанием, навевать душевную теплоту и волнительный восторг.
У посетителей есть возможность прослушать сочинения Э. Грига в исполнении оркестра Большого театра СССР, С. Рахманинова, А. Гольденвейзера, А. Ждановой, В. Климова, М. Плетнева.
Выставка действует до 30 июня.

АРТ–Календарь

У аддзеле мастацтваў дзейнічае выстава “АРТ–Календарь”, прысвечаная вядомым асобам у сферы культуры і мастацтва. Прапануем пазнаёміцца з творчасцю юбіляраў чэрвеня:

 • 80 гадоў з дня нараджэння Перапяліцы Канстанціна Іванавіча (1938–2015), беларускага акцёра.
 • 170 лет со дня рождения Эжена Поля Анри Гогена (1848–1903), французского живописца.
 • 75 лет со дня рождения Видова Олега Борисовича (1943–2017), российского актера, режиссера.
 • 175 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843–1907), норвежского композитора.
 • 90 гадоў з дня нараджэння Вашчанкі Гаўрылы Харытонавіча (1928–2014), беларускага жывапісца.
 • 110 лет со дня рождения Ладыниной Марины Алексеевны (1908–2003), российской актрисы.
 • 95 гадоў з дня нараджэння Вярсоцкага Віктара Іванавіча (1923–2004), беларускага жывапісца.