Трагедия и правда памяти

Отдел белорусской и краеведческой литературы предлагает виртуальную выставку "Трагедия и правда памяти", посвященную одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны – массовой гибели мирного населения Беларуси.
На выставке представлены научно-популярные издания, книги серии "Беларусь. Трагедыя і праўда памяці" и иллюстрированные энциклопедии, подготовленные в рамках всебелорусской акции "Беларусь помнит: во имя жизни и мира".
Книги представляют интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, педагогов, школьников и студентов, а также всех, кто интересуется историей Беларуси периода Великой Отечественной войны.

Зельскі, А. Г. Хатынь. Трагедыя беларускага народа = Хатынь. Трагедия белорусского народа = Khatyn. Tragedy of the belarusian people / А. Г. Зельскі ; Мемарыяльны комплекс «Хатынь». — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2018. — 143 с. : іл., фота.

Кніга прысвечана 75-годдзю трагедыі вёскі Хатынь, якая стала для ўсяго свету сімвалам незлічоных ахвяр, пакут і мужнасці беларускага народа ў Другой сусветнай вайне. У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра Хатынь пачынаючы з 16 стагоддзя, расказ пра трагедыю гэтай і іншых беларускіх вёсак, знішчаных нацыстамі ў Вялікую Айчынную вайну, гісторыя стварэння мемарыяльнага комплексу "Хатынь" і яго падрабязнае апісанне. У выданні змешчаны звесткі пра вёску Макоўе Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці.

Яцкевич, Н. А. Озаричи — дорога смерти = Ozarichi — the road of death = Osaritschi — der weg des todes : мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти / Н. А. Яцкевич, З. Н. Хлебовец, М. Г. Никитин. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки, 2020. — 135 с. : ил. — (Беларусь. Трагедия и правда памяти).

Книга посвящена одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны – массовой гибели мирного населения Беларуси в Озаричских лагерях смерти, известных также под общим названием «Озаричский лагерь смерти». В лагерях и по пути к ним были расстреляны, замучены нацистами, погибли от голода, холода и эпидемий свыше 9 тысяч человек, остальные были спасены Красной Армией. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов.

Яцкевіч, Н. А. Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных = Масюковщина. Трагедия советских военнопленных = Masiukovshchina. Tragedy of soviet prisoners of war / Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін ; Мемарыяльны комплекс "Масюкоўшчына". — Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. — 127 с. : іл. — (Беларусь. Трагедыя і праўда памяці).

Кніга аб масавым знішчэнні савецкіх вайскоўцаў у Масюкоўшчынская лагеры ваеннапалонных. У выданні прыводзяцца жудасныя факты пра савецкіх салдат, якія трапілі ў фашысцкі палон у гады вайны. Як вядома, лёс абсалютнай большасці такіх чырвонаармейцаў склалася трагічна.
Выданне праілюстравана гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі, фотакопіямі архіўных дакументаў, якія сведчаць аб бязлітаснай эксплуатацыі і масавым знішчэнні савецкіх ваеннапалонных.

Тростенец: трагедия народов Европы, память в Беларуси : документы и материалы / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь ; [составители: В. И. Адамушко и др]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. — 519 с. : ил.

Сборник документов рассказывает о крупнейшем на территории Беларуси месте уничтожения нацистами гражданского населения Беларуси и стран Европы в годы Второй мировой войны. Почти полтысячи страниц, 255 документов, множество фотографий. Кажется, каждая страница сборника наполнена невероятной болью. Болью тех, кто не выжил в страшном лагере смерти, тех, кто чудом сумел спастись, но через всю жизнь пронес ужасные воспоминания, тех, кто в вихре военного лихолетья потерял близких.

Яцкевіч, Н. А. Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы = Тростенец. Трагедия народов Европы = Trastsianets. The tragedy of the peoples of Europe / Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін ; Мемарыяльны комплекс «Трасцянец». — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. — 127 с. : іл.

У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра вёскі Малы і Вялікі Трасцянец, падрабязны расказ пра трагедыю масавага знішчэння нацыстамі ні ў чым не вінаватых людзей, гісторыя увекавечання іх памяці, архіўныя фотаздымкі і рэдкія дакументы, карты маршрутаў па мемарыяльных комплексах "Трасцянец" і "Благаўшчына. Апошні шлях" і іншае.

Вяршыцкая, Т. Р. Боль і гнеў. Халакост і Супраціўленне ў Навагрудку = Боль и гнев. Холокост и Сопротивление в Новогрудке = Pain and anger. Holocaust and Resistance in Novogrudok / Т. Р. Вяршыцкая. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. — 143 с. : іл. — (Беларусь. Трагедыя і праўда памяці).

Кніга пра трагедыю татальнага знішчэння нямецка-фашысцкімі захопнікамі яўрэйскага насельніцтва Навагрудскага і некаторых суседніх раёнаў Гродзенскай і Мінскай абласцей пад час Вялікай Айчыннай вайны. Вялікую цікавасць для чытачоў уяўляюць гераічнае супраціўленне насельніцтва нацысцкім катам, якое дазволіла выжыць шматлікім вязням гета, гісторыя легендарных уцёкаў праз таемна пракапаны тунэль вязняў Навагрудскага гета, аповед пра стварэнне і дзейнасць яўрэйскага партызанскага атрада Т. Бельскага, пасляваенныя лёсы ўдзельнікаў Супраціўлення.

Лагеря советских военнопленных в Беларуси 1941-1944 : документы и материалы / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь [и др. ; составители: В. Д. Селеменев (руководитель) и др.]. — Минск : Беларусь, 2016. — 327 с. : ил.

В издании представлены документы и материалы из Национального архива Республики Беларусь, Центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Берлинского объединения «KONTAKTE – КОНТАКТЫ», свидетельствующие о нечеловеческих условиях содержания советских военнопленных в лагерях, созданных нацистами на территории Беларуси в 1941-1944 гг.

Литвин, А. М. "Кто может, передайте родным..." : тайны тюремных камер оккупированного Гомеля (1941-1943) / А. М. Литвин ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск : Беларуская навука, 2019. — 223 с. : ил.

Книга посвящена поиску свидетельств о судьбах узников нацистской тюрьмы в г. Гомеле, оставивших свои надписи на стенах тюремных камер. После освобождения Гомеля надписи были скопированы и их перечень отправлен в Тюремное управление НКВД в Москву, где на долгие годы он был засекречен и недоступен исследователям. Автор первым из белорусских исследователей ознакомился с ними и начал поиск сведений об этих людях. В данной работе историк рассказывает о процессе поиска в архивах Москвы, Минска и Гомеля, о трудностях, которые встречались на этом пути. В книге повествуется как о мужестве и героизме узников, перед лицом неминуемой смерти сохранивших высокий моральный дух, так и о тех, кто вступил на путь предательства и сотрудничества с врагом. Любознательный читатель найдет в ней немало поучительного материала.

Кривошей, Д. А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941-июль 1944 г.) / Д. А. Кривошей ; Российско-белорусская ассоциация историков "Союзная инициатива памяти и согласия", Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Фонд "Историческая память". — Москва : Фонд "Историческая память", 2017. — 315 с.

В книге на основе материалов архивных источников, периодической печати, воспоминаний очевидцев представлена история национальных сообществ Беларуси в период германской оккупации 1941-1944 гг. На примере судеб евреев, поляков, украинцев, русских, цыган, татар, литовцев, латышей и «фольксдойче» автор предпринял попытку показать характер национальной политики оккупантов.

Малолетние заложники войны 1941-1945 гг.: живые свидетельства Беларуси / ГУО "Средняя школа № 137 г. Минска им. П. М. Машерова" [и др. ; составители: Л. И. Щеникова, Г. И. Змушко]. — Минск : І. П. Логвинов, 2012. — 263 с. : іл.

В форме воспоминаний представлены свидетельства бывших принудительных рабочих, узников концлагерей, истории их принуждения, рабства угнанных в Германию, а также личные документы и материалы, фотографии. В приложении опубликованы решения по вопросу принудительного труда, список бывших принудительных рабочих Первомайского района г. Минска.

Гальбурт, А. Е. Минское гетто. Выживший в аду / Александр Гальбурт. — Минск : Энциклопедикс, 2016. — 144 с.

Автор, бывший узник Минского гетто, описывает свою жизнь в годы немецко-фашистской оккупации и проводившийся нацистами геноцид, свидетелем которого он был. В книге рассказывается о его побеге из гетто, пребывании в партизанском отряде и о некоторых важнейших фактах послевоенной жизни.

Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать = Impossible to forget. Impossible to understand. Impossible to justify : иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. — 303 с. : ил. — (Беларусь помнит: во имя жизни и мира).

Издание представляет собой иллюстрированную энциклопедию, посвященную трагедии белорусских деревень, сожженных нацистами вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны. В ней наглядно показывает злодеяния захватчиков на белорусской земле, жертвы среди мирного населения, увековечение памяти погибших.

Сожженные деревни Белоруссии, 1941-1944 : документы и материалы / [составители: Е. М. Гриневич и др.] ; Российско-белорусская ассоциация историков "Союзная инициатива памяти и согласия", Национальный архив Республики Беларусь, Фонд "Историческая память". — Москва : Фонд "Историческая память", 2017. — 500 с.

"Berlitz" — серия разговорников, популярная во всем мире. Узнаваемой чертой, которая выделяет их среди других изданий, является разный цвет страниц. Это помогает легко и быстро найти нужное слово или фразу. Разговорник открывается разделом “Произношение”, который знакомит со звуками греческого языка и правилами фонетической транскрипции. Следующие разделы состоят из разговорных фраз, сгруппированных по тематическому принципу: “Магазины и услуги”, “Экскурсии”, “Здоровье”, “Развлечения” и др. Также в разговорнике есть греческо-русский и русско-греческий словари, которые помогут прочитать иноязычные надписи на вывесках и указателях.

Предлагаем посетить отдел белорусской и краеведческой литературы и познакомиться с изданиями.