Учреждение культуры
"Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина"
212030, г. Могилев, ул. Крыленко, 8

 

Установа культуры
"Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна"
212030, г. Магiлёў, ул. Крыленкi, 8

Справки о наличии документов в фонде библиотеки / Даведкі аб наяўнасці дакументаў у фондзе бібліятэкі

+375 222 655078

 

 

Бронирование документов (абонементный отдел) / Браніраванне дакументаў (абанементны аддзел)

+375 222 628779

 

Приемная / Прыёмная

+375 222 628114

reception@library.mogilev.by

Директор / Дырэктар

Сорокина Илона Владимировна / Сарокіна Ілона Уладзіміраўна

+375 222 630758

sorokina@library.mogilev.by

Заместитель директора по основной деятельности / Намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці

Чумакова Ольга Александровна / Чумакова Вольга Аляксандраўна

+375 222 640718

olga@library.mogilev.by

Заместитель директора по хозяйственной деятельности / Намеснік дырэктара па гаспадарчай дзейнасці

Cоколова Татьяна Васильевна / Cакалова Таццяна Васільеўна

+375 222 628061

   

Заведующий отделом библиотековедения и социокультурной деятельности / Загадчык аддзела бібліятэказнаўства і сацыякультурнай дзейнасці

Ниедра Алина Юрьевна / Ніедра Аліна Юр'еўна

+375 222 628763

market@library.mogilev.by

Главный бухгалтер / Галоўны бухгалтар

Кандратенкова Галина Федоровна / Кандраценкава Галіна Фёдараўна

+375 222 418773

fin_lib@library.mogilev.by

Главный инженер / Галоўны інжынер

Дроздов Антон Анатольевич / Драздоў Антон Анатольевіч

+375 222 628371

drozdoff@library.mogilev.by