Кричевский район

Віктар Кунцэвіч

Горкая спакуса

Уся кніга "Горкая спакуса" напоўнена клопатам пра сэнс жыцця і духоўную апору ў наш складаны час. Свой зборнік Віктар Кунцэвіч так назваў нездарма: амаль шэсць дзесяткаў паэтычных мініяцюр у гэтай кнізе прысвечаны высакароднай і неўміручай тэме кахання.

"Аповяд Расейскай бабулі Марусі пра свой шоп-тур па Беларусі"

Ой, Крычаў! Там процьма балот…

Глядзела – замлела рука.

Мяне не стаптаў ледзь народ,

Што хваляю пёр з цягніка.

Дзевяты дзесятак гадкоў

Жыву я на грэшнай зямлі.

І ведаю: з даўніх вякоў

Былі мы сваімі людзьмі.

У Крычаве таннай цаной

Хлябок, і мае землякі

Цягнулі заўжды за спіной

Хлеб – мяккі і смачны такі!

Падумала я: ці ж мяне

Скруцілі дашчэнту гады –

З чыгункі на ўласнай спіне

Мех зрэбны дапру хоць куды.

Ой, Крычаў! Там процьма балот…

Сынок, ты мне, грэшнай, павер!

Скакала казой цераз плот,

Як спудзіў міліцыянер.

І што адбылося з людзмі?

Гібеюць у злосці сваёй.

Здаўна не чужымі былі…

Ды вось разжыліся мяжой. [1, с. 140-141]

  1. Кунцэвіч, В. Горкая спакуса : кніга лірыкі / Віктар Кунцэвіч. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1999. – 176 с.

Олег Ждан

Князь Мстиславский

События романа происходят в начале XVI века, когда обострились территориальные споры между Польшей и Россией. Город Мстиславль оказался окружен войсками Василия ІІІ. Чтобы спасти жителей, князь принимает решение открыть ворота города. Однако проблемы не исчерпываются.

…Державцем в Смоленске Василий поставил Шуйского: чуть слово – в петлю на крепости…Что теперь? Пойдут войска на Рославль, Мстислав, Кричев, как ходили прежде, или остановятся?..[1, с. 12]

 

 

…За несколько дней до венчания стали прибывать иереи из всех ближних и не ближних приходов – из Хотславичей, Кричева, Пропойска, даже из дальних – Могилева и Смоленска…[1, с. 27]

 

 

…А мне… Если Иван возьмет Смоленск, сразу на меня двинет – от Смоленска до Рши один дневной переход.
Медом ему намазан этот Смоленск.

—Да и Мстиславль, Рославль, Кричев, Рогачев, Дубровна…[1, с. 32]

…А если всю правду, то еще больше пеклась она [Юльяна] о своем виде, поскольку гостей ожидали из Рославля, Кричева, Могилева, Дорогобужа, Мглина, ну и, разумеется, из Брянска и Витебска…[1, с. 33]

 

 

…Поглядеть, что у вас тут деется, что в Кричеве, Могилеве… С кем люди жить хотят, с Москвой или Литвой?…[1, с. 75]

 

 

…До Кричева от Мстиславля тридцать верст – не далеко, не близко. Без надобности не поедешь, а надо – поедешь на край света…[1, с. 164]

  1. Ждан, О. А. Князь Мстиславский : роман / Олег Ждан. – Минск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 256 с. – (Свет минувшего).

Кастусь Цвірка

На скрыжалях вякоў

У кнізе ў жывых аповедах раскрываецца слаўная гісторыя Беларусі, паказваюцца дзеі беларускай дзяржавы Вялікае Княства Літоўскае, якая цягам пяці стагоддзяў сапернічала з Маскоўскай дзяржавай.

"Вайна Свідрыгайлы за незалежнасць
Беларускага гаспадарства"

…Знайшоўшы поўную падтрымку полацкіх баяр, ён [Свідрыгайла] узяўся збіраць у Полацку войска супраць узурпатара ўлады – польскага прыслужніка Жыгімонта. Сюды, у старажытную сталіцу Беларусі, ішлі баявыя харугвы і вайсковыя аддзелы з Віцебска, Оршы, Смаленска, Мсціслаўля, Магілёва, Крычава, Чачэрска, Гомеля, Друцка, Брагіна і іншых удзелаў Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага…[1, с. 268]

"Януш Радзівіл, або Вайна з Масковіяй"

…Казакі Васіля Залатарэнкі з вялікай ахвотай узяліся спусташаць блізкія і далёкія ваколіцы Магілёва, паліць гарады і сёлы, нападаць на раскватараваных там жаўнераў Януша Радзівіла, забіваць іх ці браць у палон. Казакі спалілі і зруйнавалі Крычаў і Бабруйск…[1, с. 506]

  1. Цвірка, К. На скрыжалях вякоў : гістарычныя творы / Кастусь Цвірка. – Мінск : Харвест, 2018. – 560 с.

Леанід Дайнека

Назаві сына Канстанцінам

У рамане "Назаві сына Канстанцінам" Дайнека не здраджвае гістарычнай тэматыцы. Чытач перанясецца ў ХV – ХVІ стагоддзі, у Рым, у Вялікае Княства Літоўскае, у Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны рамана – славутая Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.

…Дарога на Полацк, Менск і Вільню была адкрыта. Маскоўскія раці кінуліся туды, як рысь кідаецца на зайца.
Адразу ж здаліся Крычаў, Мсціслаў, Дуброўна…[1, с. 316]

  1. Дайнека, Л. М. Назаві сына Канстанцінам : раман / Леанід Дайнека. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 448 с. – (Святло мінуўшчыны).

Изяслав Котляров

О, Беларусь, ты – гербная держава!
Геральдические сонеты

Поэтическую книгу составляют геральдические сонеты, посвященные городам, поселкам и деревням Беларуси, которые когда-то обладали магдебургским правом и теперь имееют свои гербы. Очарованный гербами белорусских родов и городов, владея общими историческими знаниями, автор создал эпическую геральдическую картину Беларуси в стихах.

Кричев – имя-величанье,

звонко-ратное признанье

в том, что было, в том, что есть,

ибо слава – это честь.

Грюнвальд – памяти пыланье,

Посполитой Речи месть,

а еще на двадцать лет

Северной войны мерцанье.

И восстание Ващилы,

а потом, потом, потом

испытанье силой силы

в приграничье городском…

Вправе герб такой иметь –

кавалерский крест и меч. [1, с. 260]

  1. Котляров, И. Г. О, Беларусь, ты – гербная держава! Геральдические сонеты = О, Беларусь, ты – гербная дзяржава! Геральдычныя санеты / Изяслав Котляров ; перевод с русского Софьи Шах. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 287 с.

Игорь Шкляревский

Ожерелье сушеных грибов

Поэтическую книгу составляют стихи, поэмы, эссе, посвященные Беларуси. Автору поэзии характерны резкие и свежие звуки, сложная символика. Поэт предан настоящему времени, настоящим радостям.

"Воспоминания о Кричеве"

Там за бревенчатой стеной

висят чехони под луной

и пахнет жир голубоватый…

Проснешься – на твоем веку

словами "Слово о полку"

там разговаривают хаты.

Там у моей реки любимой

над партизанскою могилой

из жести грустная звезда.

Там горн играет в интернате

и золотые на закате

стоят недолго поезда. [1, с. 7]

"Камень Константина Симонова"

На Буйничском поле возле Могилева развеян прах поэта Константина Симонова. В первые дни войны он был корреспондентом, свидетелем растерянности и великих подвигов возле Борисова, возле Белынич, на шоссейной дороге между Чериковом и Кричевом, где артиллерист Николай Сиротинин один вел бой с колонной немецких танков…[1, с. 95]

  1. Шкляревский, И. Ожерелье сушеных грибов : стихи, поэмы, эссе / Игорь Шкляревский. – Минск : Кнігазбор, 2018. – 184 с.

Тимофей Тимин

Три Ивана

Книга является трилогией о жизни и боевом пути трех Иванов (Иван Ласкин, Иван Кутяков, Иван Болдин), которые всю свою жизнь отдали служению Отечеству. Их навеки связало одно поле деятельности – Советская Армия.

"Генерал свобода"

…Перед началом "Багратиона" армия оказалась в составе 2-го Белорусского фронта, которым командовал генерал-полковник Г. Ф. Зазаров. До этого она прошла путь ожесточенных боев через Жиздру, Жуковку, Быхов, Климовичи, Хотимск, Кричев, Чериков, Славгород, Червень…
[1, с. 224]

  1. Тимин, Т. Н. Три Ивана : повести / Тимофей Тимин. – Саранск : [б. и.], 2012. – 244 с.

Валентин Пикуль

Фаворит

Роман "Фаворит", увидевший свет в 1984 году, воскрешает важнейшие события второй  половины XVIII века, времена Суворова, Ушакова, Пугачева, Потемкина и Екатерины II. Это была эпоха, многое определившая в дальнейшей истории государства. И потому она привлекает столь пристальное внимание не только историков, но и литераторов.

…Но вскоре посол поправил сам себя: "Однако влияние Потемкина ныне сильнее, чем когда-либо…" … 27 января Корберон депешировал во Францию, что Потемкин получил Кричевское воеводство в Белоруссии с 16 тысячами душ, "каждая из которых может приносить ему по пять рублей в год. Но здесь уже поговаривают, что такая милость – признак близкой опалы"…[2, с. 41]

…Владея городом Кричевом на реке Соже, он [Потемкин] завел там лесопильни – для флота, канатную фабрику – для флота, мануфактуру парусиновую – для флота…[2, с. 221]

  1. Пикуль, В. С. Фаворит : роман-хроника времен Екатерины II : в двух томах / Валентин Пикуль. – Москва : Воениздат, 1989. – Т. 1. – 447 с.
  2. Пикуль, В. С. Фаворит : роман-хроника времен Екатерины II : в двух томах / Валентин Пикуль. – Москва : Воениздат, 1989. – Т. 2. – 447 с.

Николай Ильинский

Цена измены

В жизни царя Алексея Михайловича Романова, прозванного Тишайшим, не было тишины и спокойствия. Восстание Богдана Хмельницкого на Украине и ее объединение с Московским государством вызвали новую тринадцатилетнюю войну с Речью Посполитой. Роман посвящен известным событиям из истории России, Беларуси, Украины.

…После измены Поклонского казачий полк, сильно потрепанный и потерявший много казаков в боях на заречной стороне, ушел из Могилева в Кричев…[1, с. 206]

…Кричев – городок небольшой, до весны он приютил казачий полк, делясь с ним последним куском хлеба…[1, с. 207]

  1. Ильинский, Н. И. Цена измены : роман / Николай Ильинский. – Минск : Беларусь, 2018. – 303 с.