Быховский район

Изяслав Котляров

Замковое время Беларуси

В своей книге автор сумел высказать размышление о богатстве национального наследия, ратной славе белорусского народа, тех, кто стоял у истоков белорусской государственности. Охватить поэтическим взглядом историю замковых сооружений, которыми богата Беларусь.

…Там, где вход, мы ищем выход,

там, где выход, ищем вход…

Вот уже и древний Быхов,

хоть и славен легендарной

он своею людвисарней,

замком голос подает

деревенско-деревянным,

деревянно-земляным.[1, с. 88–92]

…Новый замок и на месте новом

вдруг воспрянул в облике суровом.

Мудр его строитель и владелец,

Ибо он – Иероним Ходкевич.

Титул дан ему, как право прав:

"Граф на Шклове и на Быхов граф".[1, с. 179]

 1. Котляров, И. Г. Замковое время Беларуси = Замкавы час Беларусі : летописная поэма / Изяслав Котляров ; перевод с русского Софьи Шах. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 375 с. : ил.

Олег Ждан

Князь Мстиславский

События романа происходят в начале XVI века, когда обострились территориальные споры между Польшей и Россией. Город Мстиславль оказался окружен войсками Василия ІІІ. Чтобы спасти жителей, князь принимает решение открыть ворота города. Однако проблемы не исчерпываются.

…Приезжали отцы невест – не самый богатый жених в княжестве, но все ж таки скарбник Михайлы Жеславского – приглашали к себе в Могилев, Смоленск, Быхов, Дубровну…[1, с. 51]

…Однако приглашать на охоту перестал. Но все равно заявлялся Рушайло в Мстиславль, хотя – не ближний свет Быхов

…У него [Рушайлы] в Быхове старуха-лекарка, что хочешь сделает! Это вся округа знает!.. Смотри, за свой стол его не сажай! А посадишь – поглядывай!..[1, с. 129-130]

 1. Ждан, О. А. Князь Мстиславский : роман / Олег Ждан. – Минск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 256 с. – (Свет минувшего).

Зінаіда Дудзюк

Леў

Кніга апавядае пра плённае жыццё і дзейнасць выдатнага дзяржаўнага дзеяча, мудрага дыпламата, палітыка, прыхільніка прававой дзяржавы, мецэната, канцлера Вялікага Княства Літоўскага Льва Сапегу, велічная постаць якога сёння з'яўляецца яскравым прыкладам служэння народу, Радзіме.

…Львом Сапегам і Крыштофам Радзівілам супраць казакоў было накіравана войска на чале з рэчыцкім старастам М. Буйвідам. Пасля бітвы на Буйніцкім полі каля Магілёва ацалелыя казакі, адбіваючы атакі, пачалі адступаць на поўдзень у напрамку Быхаў – Рагачоў – Рэчыца – Петрыкаў…[1, с. 51]

 

…Замак у Старым Быхаве пачынаў будаваць гетман ВКЛ Ян Хадкевіч, які атрымаў на гэта каралеўскі дазвол у 1590 годзе. Завяршыў будаўніцтва Леў Сапега…[1, с. 147]

 

…У Быхаве інтэнсіўна развіваліся рамёствы і гандаль, вялікае значэнне надавалася развіццю вайсковых рамёстваў. Тут была майстэрня, дзе адліваліся гарматы і марціры. Зброя Быхаўскіх рамеснікаў і даспехі карысталіся вялікім попытам і за межамі ВКЛ…[1, с. 148]

 

…У час вайны 1654 года Новы Быхаў захапіла войска атамана І. Залатарэнкі, потым ён некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. У выніку шматлікіх войнаў замак быў разбураны, а Новы Быхаў ператварыўся ў невялічкае мястэчка, у цэнтры якога стаяў абгароджаны вастраколам "двор", куды можна было трапіць, перайшоўшы мост, перакінуты праз роў…[1, с. 149]

 

…Хоць маскавіты трымалі шэраг гарадоў на Літве: Коўна, Гародню, Магілёў, Віцебск, Полацк, Стары Быхаў, але гаспадарамі становішча сябе ўжо не адчувалі…[1, с. 166]

 1. Дудзюк, З. Леў : гістарычны нарыс / Зінаіда Дудзюк. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2011. – 192 с. – (Святло мінуўшчыны).

Іван Мележ

Мінскі напрамак

"Мінск за небаскраем" і "Будучыня з намі" – другая і трэцяя кнігі рамана "Мінскі напрамак".

Падзеі, апісаныя ў гэтых кнігах, ахопліваюць час, калі воіны Савецкай Арміі і беларускія партызаны, праяўляючы незвычайны гераізм і мужнасць, разграмілі летам 1944 года нямецка-фашысцкія войскі і канчаткова вызвалілі родную Беларусь.

…Бурлілі ў той жа дзень радасцю перамогі, шчасцем вызвалення Асіповічы, Шклоў, Быхаў, Клічаў і многія – ужо не дзесяткі,
а сотні пасёлкаў і вёсак…[2, с. 223-224]

 1. Мележ, І. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. – Мінск : Беларусь, 1970. – Т. 2 : Мінскі напрамак. Кніга першая. – 384 с.
 2. Мележ, І. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. – Мінск : Беларусь, 1970. – Т. 3 : Мінскі напрамак. Кнігі другая і трэцяя. – 512 с.

Наталья Голубева

На перепутье двух дорог

В центре исторического романа "На перепутье двух дорог" находится Бобруйская крепость – первое стратегическое сооружение, возведенное перед войной 1812 года у западных границ Российской империи. Описываемые события разворачиваются на фоне ее строительства. Автор рисует широкую панораму жизни того периода с традициями, укладом жизни представителей разных сословий и национальностей, проживающих на территории нынешней Беларуси.

…Еще совсем недавно, прохаживаясь аллеями дворцового парка в Гатчине, вместе с Натали слушали они рассказ молодого поручика Теодора Нарбута о поездке в Могилев, Рогачев и Новый Быхов с Карлом Опперманом, инспектором инженерного корпуса, постоянно подшучивая над ним, воспринимая все его восторженные рассказы о тех местах с легкой иронией...[1, с. 7]

…Он [Теодор] только собирался сообщить, что, несмотря на красоты, они с Опперманом все проанализировали, учли особенности ландшафта, и получился совсем неожиданный вариант – крепость они будут строить не возле Рогачева и Нового Быхова, а под Бобруйском, на берегу быстробегущей реки Березины...[1, с. 8]

 1. Голубева, Н. А. На перепутье двух дорог : исторический роман / Наталья Голубева. – Минск : Літаратура і мастацтва, 2009. – 256 с.

Зборнік прозы, паэзіі, публіцыстыкі

На прасторах любай Беларусі

Кніга "На прасторах любай Беларусі" – калектыўная праца сучасных беларускіх пісьменнікаў. Выданне для тых, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю роднага краю, любіць сваю зямлю, нашу маляўнічую прыроду.

М. Мятліцкі "Быхаў"

...Твае дажджы, твае снягі

Сівой мінуўшчынай прапахлі.

Вясною, Быхаў дарагі,

Ты ў майскай квецені па пахі... [1, с. 230]

М. Пазнякоў "Быхаўшчына родная мая"

...Светлая, дзівосная зямля!

Адусюль: і зблізку, і здаля

Птахам да цябе крыляю я,

Быхаўшчына родная мая. [1, с. 250]

М. Пазнякоў "Развітанне з роднай вёскай"

Да сустрэчы, маё Заброддзе,

Край любові і светлых падзей,

Дзе калісьці ў высокай лагодзе

Развіналіся крылы надзей.

Ты даруй мне, маё Заброддзе,

І пустэчу пакінутых хат,

І садоў адзічэлых самоцце,

І мой вырай, якому быў рад.[1, с. 252]

 1. На прасторах любай Беларусі : зборнік прозы, паэзіі, публіцыстыкі / складальнікі Г. П. Пашкоў, Т. Ф. Рослік. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. – 640 с.

Кастусь Цвірка

На скрыжалях вякоў

У кнізе ў жывых аповедах раскрываецца слаўная гісторыя Беларусі, паказваюцца дзеі беларускай дзяржавы Вялікае Княства Літоўскае, якая цягам пяці стагоддзяў сапернічала з Маскоўскай дзяржавай.

"Януш Радзівіл, або Вайна з Масковіяй"

…На Дняпры аставаліся нявызваленнымі яшчэ два гарады ў вызначанным накірунку – Магілёў і Новы Быхаў,
дзе зачыніліся маскавіты з казакамі Івана Залатарэнкі…[1, с. 485]

 1. Цвірка, К. На скрыжалях вякоў : гістарычныя творы / Кастусь Цвірка. – Мінск : Харвест, 2018. – 560 с.

Міхась Пазнякоў

Наталенне Радзімай

У гэтай кнізе прадстаўлены лепшыя вершы грамадзянскага гучання, творы, прысвечаныя Беларусі, малой радзіме, роднай вёсцы, маці, бацьку, землякам. Не абыходзіць паэт і вечнай тэмы – тэмы кахання. Апошні раздзел кнігі склалі лепшыя ўзоры любоўнай лірыкі.

"Быхаўшчына родная мая"

...Светлая, дзівосная зямля!

Адусюль: і зблізку, і здаля

Птахам да цябе крыляю я,

Быхаўшчына родная мая...[1, с 22-23]

"На свяце "Іграй, гармонь любімая" ў горадзе Быхаве"

Ах, Быхаўцы! Ах, землякі!

Гармонік шустры грае,

Звіняць зіхоткія шамкі,

Ажно душа крыляе... [1, с. 31-32]

"У Заброддзі"

...Ты чакай мяне, Заброддзе,

Райскі кут на Беларусі:

Каб з сабою жыць у згодзе –

Зноўку з выраю вярнуся. [1, с. 47-48]

"Развітанне з роднай вёскай"

Ты даруй мне, маё Заброддзе,

І пустэчу пакінутых хат,

І садоў адзічэлых самоцце,

І мой вырай, якому быў рад. [1, с. 50-51, 69-70]

"Быхаўчанам"

Добры дзень! Добры дзень, Быхаўчане,

Дарагія мае землякі!

Дзякуй шчырае вам за спатканне,

Дзякуй, што я прасветлы такі,

Што мяне сустракае як сына

Увабраны ў духмяністы май,

Расквітнелы прыгожа і слынна

Прыдняпроўскі наш велічны край... [1, с. 75-76]

"Роднаму Быхаву"

...У наш дзень з той суровай пары

Крапасныя валы пазіраюць.

Колькі мужнасці тояць муры!

Колькі велічных тайнаў хаваюць!

Годна жыў і ствараў ты заўжды,

Не згінаўся ніколі прад ліхам.

І сягоння стаіш малады,

Расквітнелы і сонечны Быхаў!..[1, с. 156]

 1. Пазнякоў, М. П. Наталенне Радзімай : вершы / Міхась Пазнякоў. – Мінск : Звязда, 2014. – 272 с.

Изяслав Котляров

О, Беларусь, ты – гербная держава!
Геральдические сонеты.

Поэтическую книгу составляют геральдические сонеты, посвященные городам, поселкам и деревням Беларуси, которые когда-то обладали магдебургским правом и теперь имееют свои гербы. Очарованный гербами белорусских родов и городов, владея общими историческими знаниями, автор создал эпическую геральдическую картину Беларуси в стихах.

Быхов – имя взрывное:

в звуках пушечный гром.

Мастеров мастерскою

город зваться готов.

Шла беда за бедою

близким эхом боев –

людвисарней такою

Быхов славился вновь...[1, с. 249]

 1. Котляров, И. Г. О, Беларусь, ты – гербная держава! Геральдические сонеты = О, Беларусь, ты – гербная дзяржава! Геральдычныя санеты / Изяслав Котляров ; перевод с русского Софьи Шах. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 287 с.

Игорь Шкляревский

Ожерелье сушеных грибов

Поэтическую книгу составляют стихи, поэмы, эссе, посвященные Беларуси. Автору поэзии характерны резкие и свежие звуки, сложная символика. Поэт предан настоящему времени, настоящим радостям.

На голове было больше волос

и в Баркалабове больше берез.

Вот фотография! Возле колодца,

светлую голову в небо задрав,

двадцатилетний, ослепший от солнца,

воду студеную пью из ведра...[1, с. 64]

 1. Шкляревский, И. Ожерелье сушеных грибов : стихи, поэмы, эссе / Игорь Шкляревский. – Минск : Кнігазбор, 2018. – 184 с.

Генрик Сенкевич

Потоп

"Потоп" – исторический роман-эпопея польского писателя Генрика Сенкевича, основанный на исторических событиях, связанных со шведским нашествием на Речь Посполитую. Роман разворачивает широкую панораму жизни Речи Посполитой середины XVII века. Подробно описан ход войны, на первом этапе которой, в результате многочисленных измен польских магнатов, шведы практически без труда захватили Польшу.

…Вождем мог бы стать воевода витебский, но он в это время стойко оборонял Быхов и вел отчаянную борьбу с врагом в глубине края и не мог поэтому сразу возглавить движение против Радзивилла...[1, с. 317]

…Последнюю новость Володыевский выслушал с особым вниманием.

—А что вы скажите, – обратился он затем к вызванным на совет товарищам, – если мы пойдем не под Быхов, к витебскому воеводе, а на Подлясье, к хоругвям, которые объявили конфедерацию?..[1, с. 318]

 1. Сенкевич, Г. Потоп / Генрик Сенкевич ; перевод с польского Е. Егоровой. – Москва : Правда, 1987. – Т. 1, ч. 1. – 704 с.
 2. Сенкевич, Г. Потоп. / Генрик Сенкевич ; перевод с польского. – Москва : Правда, 1987. – Т. 2, ч. 2, 3. – 672 с.

Тимофей Тимин

Три Ивана

Книга является трилогией о жизни и боевом пути трех Иванов (Иван Ласкин, Иван Кутяков, Иван Болдин), которые всю свою жизнь отдали служению Отечеству. Их навеки связало одно поле деятельности – Советская Армия.

"Генерал свобода"

…Перед началом "Багратиона" армия оказалась в составе 2-го Белорусского фронта, которым командовал генерал-полковник Г. Ф. Зазаров. До этого она прошла путь ожесточенных боев через Жиздру, Жуковку, Быхов, Климовичи, Хотимск, Кричев, Чериков, Славгород, Червень…[1, с. 224]

…Войска Второго Белорусского фронта штурмом овладели областным центром Советской Белоруссии Могилевом и районными центрами Быхов и Шклов…[1, с. 226]

 1. Тимин, Т. Н. Три Ивана : повести / Тимофей Тимин. – Саранск : [б. и.], 2012. – 244 с.

Сборник современной белорусской прозы

Триптих любви

В сборник включены лучшие произведения белорусских писателей К. Нилова и В. Рудого, в которых раскрывается духовно-нравственное становление современного человека.

К. Нилов "Гнев Святого Георгия"

 

…—Да я с соседнего сельсовета, – ответил дядя Петя. – К сестре своей ездил, а та весной уехала к сыну в Быхов,
с сердцем у нее что-то…[1, с. 133]

 1. Триптих любви : сборник современной белорусской прозы / составитель  Т. Ф. Рослик. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 368 с.

Николай Ильинский

Цена измены

В жизни царя Алексея Михайловича Романова, прозванного Тишайшим, не было тишины и спокойствия. Восстание Богдана Хмельницкого на Украине и ее объединение с Московским государством вызвали новую тринадцатилетнюю войну с Речью Посполитой. Роман посвящен известным событиям из истории России, Беларуси, Украины.

…В 1648 году по пути к Речице, во время переправы через Березину, возле деревни Горваль, он [Мирский] был разбит восставшими казаками, которыми командовал уроженец Быхова полковник Илья Горкуша…[1, с. 80]

 

…—Нет, Костка, нет, – уловив нотки тщеславия командира, категорически возразил заместитель полка Павел Васильевич Окуркевич. – Возьмем своими силами Могилев – слава нам!.. А если штурм сорвется – бесчестье!.. Зачем рисковать?.. Подойдут русские полки воеводы Матвея Васильевича Воейкова, из Нового Быхова запорожцы наказного гетмана Ивана Никифоровича Золотаренко – тады и уперад!..[1, с. 180]

 

…Могилев сдаваться не собирался. Приходящие с юга вести о зверствах запорожских казаков пугали горожан. Тем более что от осажденных в Старом Быхове стало известно, как им угрожал Иван Золотаренко…[1, с. 181]

 

…В феврале 1655 года великий гетман литовский Януш Радзивилл и великий подскарбий литовский и великий польный гетман Винцент Корвин-Гонсевский осаждали Новый Быхов, где защищался со своими запорожцами Иван Золотаренко…[1, с. 196]

 

…14 декабря 1659 года войска князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского и Семена Даниловича Змеева штурмом взяли Старый Быхов[1, с. 209]

 1. Ильинский, Н. И. Цена измены : роман / Николай Ильинский. – Минск : Беларусь, 2018. – 303 с.