Бобруйский район

Изяслав Котляров

Верность

Поэтическую книгу составляют стихи о военном и послевоенном времени.

…В тот день таким же телеграфным стуком

не Батов диктовал уже, а Жуков

телеграфистке юной на КП,

что не 12 пройдено, а 30,

что 1700 не стало фрицев,

а остальным – в Бобруйском быть "котле"...[1, с. 23]

…Но цифры знают, что в "котле" Бобруйском

четыре сотни танков сожжено,

три тысячи орудий в нем "сварилось",

полсотни тысяч немцев суждено

погибнуть в городке том белорусском…[1, с. 24]

…Мне довелось в Бобруйске воевать

разведчиком дивизии стрелковой...[1, с. 23]

 1. Котляров, И. Г. Верность : книга поэзии / Изяслав Котляров. – Минск : Звязда, 2015. – 144 с.

Іван Мележ

Дарогі на ўсход і на захад

Героем нарысу стаў праслаўлены камандзір танкавай брыгады, двойчы Герой Савецкага Саюза Сцяпан Фёдаравіч Шутаў. Пісьменнік стварыў партрэт Шутава ў характэрным "грамадзянскім ракурсе", паказваючы героя ў час выканання ім свайго воінскага абавязку.

…Успамінаўся родны Дварэц на Бабруйшчыне, і балюча было думаць, што там ужо вораг. Дварэц, Дварэц, дзе было столькі і добрага, і ліхога, дзе жыў і памёр без пары бацька, дзе ў дванаццаць гадоў на Сцяпана зваліліся клопаты пра ўсю сям'ю. Дарагія лясы, дзе партызаніў, дарогі, па якіх хадзіў чырвонагвардзейцам. Ён нібы зноў бачыў дварэцкую вуліцу, сясцёр, знаёмых. Як там цяпер яны – у няволі?..[1, с. 10]

…У лістападзе 1945 года Сцяпан Фёдаравіч Шутаў прыехаў у Беларусь. Некалькі дзён ён пабыў у Мінску, які гасцінна яго сустрэў, а потым наведаўся на Бабруйшчыну, у родны Дварэц. Аднавяскоўцы бачылі, як палкоўнік [Шутаў], кульгаючы, абапіраўся на кій, ішоў па полі, па вуліцы, усхваляваны, прыглядаўся да наваколля. Ён пазіраў на знаёмыя з маленства краявіды і нярэдка не мог пазнаць: так яны змяніліся за вайну…[1, с. 47-48]

 1. Мележ, І. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. – Т. 2 : Нарысы ; П'есы. – 400 с., 4 л. іл.

Илья Ильф, Евгений Петров

Золотой теленок

"Золотой теленок" – сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, завершенный в 1931 году.

В основе сюжета – дальнейшие приключения центрального персонажа "Двенадцати стульев" Остапа Бендера, происходящие на фоне картин советской жизни начала 1930-х годов.

…—Нашли дураков! – визгливо кричал Паниковский. – Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию. —Как! Всю возвышенность? – язвил Балаганов. – А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск? При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом…[1, с. 88]

 1. Ильф, И. Золотой теленок : роман / Илья Ильф, Евгений Петров. – Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. – 512 с.

Борис Шапиро-Тулин

История одной большой любви, или Бобруйск forever

Благодаря героям книги у нас появилась уникальная возможность приоткрыть таинственную завесу и оказаться в самой сердцевине страстей, переживаемых жителями этого непростого города. Недаром автор книги Б. Шапиро-Тулин однажды с иронией заметил, что, согласно версии местных обывателей, люди произошли от Адама и Евы с одной существенной поправкой: вначале от этой парочки произошли исключительно будущие жители Бобруйска, а потом уже все остальное население Земли.

"Фортепьяно"

…Музыкальная школа в городе Бобруйске это вам не просто так. И даже совсем, совсем. Музыкальная школа в Бобруйске – это туннель во времени и пространстве…[1, с. 10]

"Засекреченные новости"

…Из Москвы в Бобруйск тетя Софа приезжала раз в год всегда в одно и то же время – в первых числах августа. Как только приходила заветная телеграмма с указанием номера поезда, вагона и на всякий случай – места, где располагалась она и два ее необъятных чемодана, в Бобруйске начиналось что-то невообразимое…[1, с. 34]

 

"Разговоры о погоде"

…Закончив службу на Северном флоте, он [Леонид] приехал в Бобруйск, снес перегородку между комнатой и кухней, а образовавшееся пространство оснастил множеством морских причиндалов – от миниатюрного якоря до штурвала, снятого с какого-то парусника…[1, с. 70]

 

"Ленин, Лермонтов и Митя"

…В Бобруйске все любили считать, ну, или почти все. Продавцы на рынке считали прибыль, покупатели – убытки, оптимисты считали звезды на небе, пессимисты – дырки от бубликов, те, кто мучился бессонницей, считали по ночам бесчисленных овец…[1, с. 127]

 

 1. Шапиро-Тулин, Б. История одной большой любви, или Бобруйск forever : сборник рассказов и повестей / Борис Шапиро-Тулин. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 224 с.

Зінаіда Дудзюк

Леў

Кніга апавядае пра плённае жыццё і дзейнасць выдатнага дзяржаўнага дзеяча, мудрага дыпламата, палітыка, прыхільніка прававой дзяржавы, мецэната, канцлера Вялікага Княства Літоўскага Льва Сапегу, велічная постаць якога сёння з'яўляецца яскравым прыкладам служэння народу, Радзіме.

…На тэрыторыі ВКЛ езуіты распачалі сваю дзейнасць з 1569 года, вялі місіянерскую работу, адшуквалі мецэнатаў, назапашвалі фінансавыя сродкі, за кошт чаго будавалі свае рэзідэнцыі – ордэнскія дамы, пры якіх адчыняліся пачатковыя школы і тэатры, падпарадкаваныя бліжэйшаму калегіуму. Выкладанне ў пачатковых класах вялося на старабеларускай мове. Далей адукацыя працягвалася на латыні. Езуіцкія рэзідэнцыі былі заснаваны ў Бабруйску, Вільні, Магілёве, Мсціславе, Полацку, Слоніме, Смаленску, Юравічах і іншых гарадах…[1, с. 137]

 1. Дудзюк, З. Леў : гістарычны нарыс / Зінаіда Дудзюк. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2011. – 192 с. – (Святло мінуўшчыны).

Іван Мележ

Мінскі напрамак

"Хмары на світанні" – першая кніга рамана "Мінскі напрамак" лаурэата Ленінскай прэміі, народнага пісьменніка БССР І.Мележа. Аўтар, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, выкарыстаўшы асабістыя ўспаміны і ўспаміны многіх удзельнікаў баёў, вывучыўшы гістарычныя матэрыялы з вялікім майстэрствам і глыбінёю расказвае аб падзеях 1944 года, якія папярэднічалі вызваленню Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
"Мінск за небаскраем" і "Будучыня з намі" – другая і трэцяя кнігі рамана "Мінскі напрамак". Падзеі, апісаныя ў гэтых кнігах, ахопліваюць час, калі воіны Савецкай Арміі і беларускія партызаны, праяўляючы незвычайны гераізм і мужнасць, разграмілі летам 1944 года нямецка-фашысцкія войскі і канчаткова вызвалілі родную Беларусь.

…Да пачатку вайны, як у анкеце напісана, я служыў у Кобрыне камандзірам батарэі. Калі адступалі, за Бабруйскам быў кантужаны выбухам бомбы… Кантужаны я трапіў у палон. – Ермакоў сказаў гэта, адчувалася, вінавата…[1, с. 197]

 

…Скончыўшы акадэмію, Чарняхоўскі некалькі год служыў у Беларусі – у Бабруйску і ў Гомелі…[1, с. 225]

 

…Пётр Іванавіч, як вы мяркуеце, – адразу ўстаў Чарняхоўскі, куды кінецца праціўнік, калі мы возьмем Оршу, а Першы Беларускі – Бабруйск?..
[1, с. 249]

 

…Заняўшы Жлобін, танкісты і кавалерысты Першага Беларускага фронту хутка вырваліся на поўнач і акружылі пад Бабруйскам групіроўку гітлераўцаў, якая складалася з пяці дывізій. Так утварыўся яшчэ адзін "кацёл"...[2, с. 105]

 

…Ён неспадзеўкі стомлена паведаміў: – Рускія прарваліся к Бабруйску.

—Калі?

—Сёння. Атакавалі. Але – адбіты.

    Фельдмаршал апошнім словам, відаць, хацеў зрабіць сваё паведамленне не такім сумным, хацеў надаць яму выгляд абнадзейлівасці. Упаўнаважанага гэта не супакоіла.

Бабруйск нельга здаваць ні ў якім разе! Мы не можам адступіть з Бабруйска!..[2, с. 172]

 

…—Бабруйск – ключ да ўсёй нашай бярэзінскай абароны… Страціўшы Бабруйск, мы паставім пад удар увесь бярэзінскі рубеж…[2, с. 173]

 

…Фронт падступаў да зялёных берагоў Бярэзіны. Перш за ўсё тут завязаліся баі ў Бабруйску. Гэта былі цяжкія баі. У горадзе сабралася восем варожых дывізій і некалькі асобных батальёнаў, – да таго ж фашысты мелі па ўсіх ускраінах і ў цэнтры горада шматлікія ўмацаванні.

Пасля поўдня 27 чэрвеня нашы танкі і пехацінцы першы раз атакавалі нямецкія часці, што абараняліся ў Бабруйску, але прабіцца ў горад не здолелі. Баі на ўскраінах не сціхалі і ўсю першую ноч, а на наступную ноч нашы разведчыкі заўважылі, што гітлераўцы на паўночнай ускраіне сабралі многа пяхоты і артылерыі. Амаль у той жа час удалося захапіць палоннага, які даў разгадку гэтаму, – ён сказаў, што камендант горада загадаў гарнізону ўночы пакінуць Бабруйск і прарывацца на паўночны захад…

…На світанні танкісты генерала Батава зноў атакавалі ўскраіны Бабруйска і, прарваўшыся праз нямецкія умацаванні, пачалі вулічныя баі.
Каля 10 гадзін 29 чэрвеня Бабруйск быў поўнасцю вызвален…[2, с. 224]

 

…Ён [Чарняхоўскі] узяў лісткі, пільна паглыбіўся ў напісанае: войскі Першага Беларускага выйшлі да Бярэзіны з поўдня ад Бабруйска, фарсіравалі Пціч і вызвалілі Глуск… Варожая абарона прарвана на глыбіню да 40 кіламетраў… Войскі вышлі на аператыўны прастор… Ён пашукаў на карце Глуск: далёка за Бярэзінай, за Бабруйскам – адчуў быццам заклік не таптацца, ісці наперад: Ракасоўскі выйшаў на прастор, рушыць на Мінск, на Баранавічы. З гэтым, калі глянуў на Бабруйск, мільгнула ў памяці добрае, даўняе – у Бабруйску была яго курсанцкая стажыроўка. Там упершыню ён вучыўся фарсіраваць Бярэзіну…[2, с. 235]

 

…Турботы Чарняхоўскага гэтымі днямі нязменна вярэдзіла памяць пра Бярэзіну. Атуленая лазнякамі ды сасоннікамі, ціхая рэчка, якая некалі міла ўспаміналася яму з сонечнымі днямі ў Бабруйску, даўно ўжо і нязменна жыла ў ім і ў іншым вобліку. Як рубеж абароны праціўніка…[2, с. 236]

 

…Асабліва многа немцаў было на поўдзень ад магістралі, між магістраллю і войскамі 1-га Беларускага,
клін якога выцягваўся пад Бабруйск, за Бабруйск[2, с. 237]

 1. Мележ, І. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. – Мінск : Беларусь, 1970. – Т. 2 : Мінскі напрамак. Кніга першая. – 384 с.
 2. Мележ, І. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. – Мінск : Беларусь, 1970. – Т. 3 : Мінскі напрамак. Кнігі другая і трэцяя. – 512 с.

Евгения Сергиенко

Мои мосты

Книга повествует о воинах, восстанавливающих в боевых условиях железнодорожные мосты. Но помимо героического труда, помимо опасностей, которым подвергались на войне мостовики, автор открывает читателю еще одну сторону военной жизни – служебные и просто человеческие взаимоотношения.

…Строительство моста поручено нашему батальону, мы хозяева. Нам придан батальон механизации нашей же бригады.
Работы ведутся круглосуточно. Прожектора и костры полыхают до рассвета. Бомбежки никто не опасается.
Немцы разбиты под Бобруйском 29 июня и где-то уже далеко за ним еле уносят ноги…

…А дальше на запад, от Бобруйска до Осиповичей, путь цел на всех перегонах…[1, с. 91]

 

…—А им знаешь как врезали? – ответил конвоир на слова шофера. – Ты не видал под Бобруйском, сколько их перебили? …
[1, с. 97]

 

…—Ты, брат, неторопливый, – сказал Еремин. – Всего-то меньше двухсот километров. Отсюда до Бобруйска шестьдесят пять,
а от Бобруйска сто двадцать.

—А дороги какие? – возразил шофер, словно бы набивая цену за провоз. – Немцев-то били как раз под Бобруйском.
Там не шоссе, а пересеченная местность…[1, с. 102]

 1. Сергиенко, Е. П. Мои мосты : роман / Евгения Сергиенко. – Москва : Воениздат, 1983. – 272 с.

Наталья Голубева

На перепутье двух дорог

В центре исторического романа "На перепутье двух дорог" находится Бобруйская крепость – первое стратегическое сооружение, возведенное перед войной 1812 года у западных границ Российской империи. Описываемые события разворачиваются на фоне ее строительства. Автор рисует широкую панораму жизни того периода с традициями, укладом жизни представителей разных сословий и национальностей, проживающих на территории нынешней Беларуси.

…Не нравился паньству и недавно утвержденный герб Бобруйска, особенно то, что в середине серебристого поля поместили мачту, прикрепив к ней крест накрест два деревянных древка.

—Да, Бобруйск славен тем, что отсюда всегда много вывозилось мачтового леса и его сплавляли по Березине до самого Рижского порта, – сразу на высоких тонах начинал больную для него тему отец. – Но у города так много и других заслуг!..[1, с. 5]

 

…Он [Теодор] только собирался сообщить, что, несмотря на красоты, они с Опперманом все проанализировали, учли особенности ландшафта, и получился совсем неожиданный вариант – крепость они будут строить не возле Рогачева и Нового Быхова, а под Бобруйском, на берегу быстробегущей реки Березины...[1, с. 8]

 

…Детальный анализ представленных ранее предложений о месте строительства крепости Российской империи подтвердил, что лучшим все же является участок на Березине, возле Бобруйска...[1, с. 17]

 

…От каждой губернии – Минской, Могилевской, Черниговской – кроме людей в наше распоряжение направлено по 500 фурманок. Выделяются и строительные материалы по потребности. Их производство организовано в близлежащих населенных пунктах: Глуске, Осиповичах и других… Резервный батальон 5-го Егерского полка направлен на рубку леса, три его роты работают в настоящее время в 15 верстах от Бобруйска...
[1, с. 45]

 

[1, с. 6, 9, 15, 18, 19, 21, 25, 30, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 54, 59, 63, 67, 69, 70, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 97, 100,
111, 113, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 159, 160, 164, 169, 176, 177, 192, 193,
203, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 237]

 1. Голубева, Н. А. На перепутье двух дорог : исторический роман / Наталья Голубева. – Минск : Літаратура і мастацтва, 2009. – 256 с.

Кастусь Цвірка

На скрыжалях вякоў

У кнізе ў жывых аповедах раскрываецца слаўная гісторыя Беларусі, паказваюцца дзеі беларускай дзяржавы Вялікае Княства Літоўскае, якая цягам пяці стагоддзяў сапернічала з Маскоўскай дзяржавай.

"Януш Радзівіл, або Вайна з Масковіяй"

…Казакі Васіля Залатарэнкі з вялікай ахвотай узяліся спусташаць блізкія і далёкія ваколіцы Магілёва, паліць гарады і сёлы, нападаць на раскватараваных там жаўнераў Януша Радзівіла, забіваць іх ці браць у палон. Казакі спалілі і зруйнавалі Крычаў і Бабруйск[1, с. 506]

 1. Цвірка, К. На скрыжалях вякоў : гістарычныя творы / Кастусь Цвірка. – Мінск : Харвест, 2018. – 560 с.

Леанід Дайнека

Назаві сына Канстанцінам

У рамане "Назаві сына Канстанцінам" Дайнека не здраджвае гістарычнай тэматыцы. Чытач перанясецца ў ХV – ХVІ стагоддзі, у Рым, у Вялікае Княства Літоўскае, у Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны рамана – славутая Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.

…Кароль і вялікі князь Жыгімонт сабраў у Менску каля 30 тысяч паспалітага рушэння. Гэта былі баяры-шляхта з Менска і Полацка, Віцебска і Бабруйска, Ліды і Шклова, Слуцка і Маладзечна. Ішла пінская лясная шляхта з палешукоў, з тых, што поле шукаюць.
Ішлі воі з Брагіна, якія весела крычалі: —Пайшло наша войска з Брагіна да Прапойска!…[1, с. 430]

 1. Дайнека, Л. М. Назаві сына Канстанцінам : раман / Леанід Дайнека. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 448 с. – (Святло мінуўшчыны).

Ольга Елисеева

Наследник Тавриды

Роман известной писательницы Ольги Елисеевой – настоящий подарок всем любителям остросюжетной исторической литературы.

…—Вы, – Александр кивнул старшему из царевичей, – отправитесь в Бобруйск для осмотра укреплений тамошней крепости и приведения их в порядок по инженерной части…[1, с. 337]

…Не дожидаясь следующей почты, великий князь умчался из Бобруйска в Петербург. Хотя и помнил повеление брата не трогаться с места…[1, с. 374]

 1. Елисеева, О. Наследник Тавриды : роман / Ольга Елисеева. – Москва : Вече, 2017. – 480 с. – (Мастера исторических приключений).

Анатолий Сульянов

Непобедимые

Книга писателя Анатолия Сульянова посвящена людям, благодаря которым советский народ выстоял и победил в Великой Отечественной войне. Читатель узнает много интересного о жизни и деятельности таких исторических личностей как В. Чкалов, Г. Жуков, К. Рокоссовский и многих других.

…Армады бронетехники, поднимая автомобили с эвакуированными жителями Минска, Баранович, Бобруйска, огромные стада коров и бычков, рвались на восток…[1, с. 37]

…В процессе наступательной операции войска фронта Рокоссовского окружили, разгромили обе группировки противника, овладели Бобруйском и наступали на барановичском направлении…[1, с. 287]

 

…Были разгромлены ряд группировок противника в районе Бобруйска, Глуска, южнее Минска в направлении на Барановичи…[1, с. 287]

 

…Получилось так, как планировал Рокоссовский и его штаб: войска фронта первыми вышли к Бобруйску после первого удара, а после второго удара оказали помощь 3-й и 48-й армиям, где находился Жуков…[1, с. 287]

 

 1. Сульянов, А. К. Непобедимые : документальная повесть / Анатолий Сульянов. – Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 502 с.

Изяслав Котляров

О, Беларусь, ты – гербная держава!
Геральдические сонеты.

Поэтическую книгу составляют геральдические сонеты, посвященные городам, поселкам и деревням Беларуси, которые когда-то обладали магдебургским правом и теперь имееют свои гербы. Очарованный гербами белорусских родов и городов, владея общими историческими знаниями, автор создал эпическую геральдическую картину Беларуси в стихах.

Бобруеск, Бобрусек, Бобровск

и речка Бобруя, Бобруйска –

не только в семантике слов

мне слышится имя Бобруйска.

В нем эхо, как вечности зов,

сплав леса и лесопогрузка…

Для мачтовых рижских судов

трудилась река-белоруска,

привольная Березина, –

так многое многому знача…

В гербе даже нынче видна –

как символ величия – мачта.

Крестом осененная так,

что светом становится мрак.[1, с. 248]

 1. Котляров, И. Г. О, Беларусь, ты – гербная держава! Геральдические сонеты = О, Беларусь, ты – гербная дзяржава! Геральдычныя санеты / Изяслав Котляров ; перевод с русского Софьи Шах. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 287 с.

Аркадзь Марціновіч

Сцюжа

Кнігу складаюць дзве аповесці: "На спадзе лета" і "Сцюжа". Сваім зместам яны блізкія паміж сабой: іх героі – нашы сучаснікі. У аповесцях аўтар вырашае надзённыя маральна-этычныя праблемы.

"На спадзе лета"

…Я, праўда, родам не з самога Бабруйска, а з вёскі, але недалёка. Пайшоў на завод працаваць. Ну, з кватэрай усюды аднолькава, не вельмі хутка дадуць, трэба было самому знайсці, прыватную. Знайсці на аднаго жыллё, вядома, усюды не цяжка. А Бабруйск – ведаеш, які горад: раскіданы, амаль увесь драўляны, і цяпер яшчэ такі, а тады…[1, с. 55]

"На спадзе лета"

…Наша вёска недалёка ад Бабруйска, у сорак чацвёртым там страшныя баі разгарэліся, калі нашы выганялі фашыстаў, – можа чула пра Бабруйскі "кацёл"?...[1, с. 73]

 1. Марціновіч, А. Сцюжа : аповесці / Аркадзь Марціновіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 272 с.

Борис Шапиро-Тулин

Один счастливый случай, или Бобруйские жизнелюбы

Предлагаемая книга – воспоминание о безвозвратно ушедшем времени, памятник предкам и культуре, которой больше нет. В ней сохраняется, несомненно, интонация еврейского анекдота, юмора, направленного на себя, а не на собеседника, немного средневековой мистики, намерение укрыть мучительное и страшное под покровом шутки.

"Саса-шпутник"

…Время шло для него [Сасы] как-то незаметно. Впрочем, именно так оно шло для большинства жителей Бобруйска…[1, с. 43]

"Поезд до станции Бобруйск"

…Завтра утром ты поедешь на вокзал и возьмешь билет на ближайший поезд до Бобруйска…[1, с. 75]

"Счастье Лашкевича"

…Это был великодушный жест старшего брата, оставившего ему [Лашкевичу] свою машину, после того как сам он с женой и двумя детьми решил выяснить: отличается ли чем-нибудь город Сидней в далекой Австралии от города Бобруйска…[1, с. 53], [1, с. 76, 77, 83, 84]

 1. Шапиро-Тулин, Б. Один счастливый случай, или Бобруйские жизнелюбы : сборник / Борис Шапиро-Тулин. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 224 с.

Сборник современной белорусской прозы

Триптих любви

В сборник включены лучшие произведения белорусских писателей К. Нилова и В. Рудого, в которых раскрывается духовно-нравственное становление современного человека.

К. Нилов "Есть такая любовь"

…Ноябрьским днем, с неожиданным гололедом и мокрым снегом Юлия и Анатолий с тремя своими однокурсниками
ехали на микроавтобусе на свадьбу к своему другу в соседний город Бобруйск[1, с. 17]

 1. Триптих любви : сборник современной белорусской прозы / составитель Т .Ф. Рослик. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 368 с.

Николай Ильинский

Цена измены

В жизни царя Алексея Михайловича Романова, прозванного Тишайшим, не было тишины и спокойствия. Восстание Богдана Хмельницкого на Украине и ее объединение с Московским государством вызвали новую тринадцатилетнюю войну с Речью Посполитой. Роман посвящен известным событиям из истории России, Беларуси, Украины.

…А в октябре того же года Григорий Мирский захватил Пинск и разрешил своим подчиненным разграбить его. Это стоило жизни многим тысячам жителей города. Таким же образом поступил он в Бобруйске…[1, с. 80]

…—Отравили Радзивилла! – поползли зловещие слухи по Тыкоцину.
—Бог за грехи не прощает даже гетманов!..
—За его резню в Бобруйске!..
—А в других городах он милостив был, что ли?.. Зве-е-ерь!..[1, с. 202]

 1. Ильинский, Н. И. Цена измены : роман / Николай Ильинский. – Минск : Беларусь, 2018. – 303 с.