Бесценные сокровищницы искусств.
18 мая – Международный день музеев

Белы, А. Я. Раскрылі крылы музы [Выяўленчы матэрыял] = Inspired by the muses : каталог калекцыі прыватнага мастацкага музея А. Я. Белага ў горадзе Старыя Дарогі / Анатоль Белы ; [аўтар уступа, укладальнік С. А. Белая]. — Мінск : Рыфтур, 2011. — 179 с.

Кніга знаёміць чытачоў з найбольш цікавымі ўзорамі медальернага мастацтва, творамі жывапісу, графікі, скульптуры, што захоўваюцца ў калекцыі Анатоля Яўхімавіча Белага, у яго прыватным мастацкім музеі ў горадзе Старыя Дарогі (Мінская вобласць, Беларусь).

Живая вера. Ветка [Изоматериал] = Livingfaith. Vetka / составители: Г. Г. Нечаева, О. Д. Баженова ; автор текста Г. Г. Нечаева ; перевод на английский язык А. В. Вдовичев. — Минск :Беларуская Энцыклапедыя, 2012. — 472 с.: ил.

В альбом включены памятники из собрания Ветковского музея народного творчества им. Ф.Г. Шклярова. Старообрядцы – выходцы из различных регионов России, в том числе и из Москвы – поселились в XVII в. в Ветке и 14 окрестных слободах. Так возник крупнейший центр старообрядчества на территории Беларуси. Ветковская культура объединила в себе великорусские и белорусские корни и внесла неоценимый вклад в культурную традицию обеих стран. Впервые живописные работы XVII–XX вв. предстают как часть целостной художественной культуры Ветки – глубоко оригинального явления в истории искусства Беларуси. Системно рассматриваются и публикуются коллекции местных памятников прикладных искусств: золотного шитья, шитья жемчугом и бисером, чеканки и гравировки по металлу, золоченой резьбы по дереву. Представлен ряд живописных икон-киотов, включающих литые образки и кресты, что дает возможность оценить оригинальность этого явления в ветковской культуре.
Книга, в которой ярко отражена связь времен – современности и древнего русского благочестия, представляет интерес как для специалистов-искусствоведов, историков, экспертов в области иконописи, так и для широкого круга читателей.

Книжная культура. Ветка [Изоматериал] / авторы текста: С. И. Леонтьева, Г. Г. Нечаева ; фото А. П. Дрибаса. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. — 526, [1] с.: ил. — (Энциклопедия раритетов).

В издание вошли памятники ветковской книжной культуры из коллекции Ветковского музея народного творчества им. Ф.Г. Шклярова, а также из музейных и частных собраний. Уникальные произведения рукописной традиции и старопечатные издания XVIXIX вв., собранные и сохраненные до наших дней, – раритеты белорусских, российских и украинских мастеров-первопечатников – Петра Мстиславца, Ивана Федорова, Анисима Радишевского и др. Интересны рукописные сборники, созданные и богато декорированные местными художниками-книжниками. Книга восстанавливает утраченные ценности древних традиций и одновременно обращена к современности.

Предназначена для широкого круга читателей, будет интересна для историков, специалистов в области книжного искусства.

Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава [Выяўленчы матэрыял] = Могилевский областной художественный музей имени П. В. Масленикова = Mogilev Regional Art Museum named after P. V. Maslenikov : альбом / [складальнікі-рэдактары: Л. А. Багам'я, Г. М. Конанава, С. В. Строгіна ; аўтары ўступнага артыкула: Л. А. Багам'я, С. В. Строгіна ; фота: Аляксандр Ліцін, Андрэй Спрынчан, Валерый Харчанка]. — Магілёў : АмелияПринт, 2012. — 215 с.: іл.

Дадзены альбом – гэта толькі невялікі зрэз гісторыі і жыццядзейнасці Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя П.В. Масленікава. Ён праўдзіва і з годнасцю прадстаўляе беларускае мастацтва, скарбніцу якога ўпрыгожыла і Магілёўшчына, багатая сваёй гістарычнай і культурнай спадчынай. Пра гэта сведчаць дасягненні ў галіне мастацкіх промыслаў і рамёсел, выдатныя літаратурныя, музычныя і архітэктурныя помнікі. На Магілёўшчыне былі створаны шэдэўры беларускага іканапісу, манументальнага жывапісу, развівалася школа гравіравання вядомых майстраў, квітнела вырабніцтва керамікі і кафлі. Усё гэта адлюстравана ў кнізе.
Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў – школьнікаў, студэнтаў, мастакоў і аматараў выяўленчага мастацтва.

Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава [Выяўленчы матэрыял] = Могилевский областной музей имени П. В. Масленикова = P. V. Maslenikov regional аrtmuseumin Mogilyov / аўтар і кіраўнік праекта М. Р. Дарашкоў ; складальнікі: У. У. Васюк і інш. — Магiлёў : Тэхнапрынт, 2003. — 300 с.: ил.

Сёння музей – сапраўдны цэнтр мастацтва, дзезбіраецца, захоўваецца і папулярызуецца ўнікальная калекцыя твораў мастакоў не толькі Беларусі, але і іншых краін. Тут ладзяцца штогод міжнародныя пленэры па жывапісе, у тым ліку прысвечаныя нашым вядомым землякам. Альбом, які вы трымаеце ў руках – гэтатолькі невялічкі адбітак гісторыі і культуры Бацькаўшчыны, якую мы шчыра любім і шануем, імкнёмся не толькі зберагчы, але і ўзбагаціці, каб згодна паказаць свой час і мастацтва ў XXI ст.

Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў – школьнікаў, студэнтаў, мастакоў і аматараў выяўленчага мастацтва.

Марченко, Н. П. Лица и судьбы [Изоматериал] : портрет XVIII – начала XX века в собраниях Национального художественного музея Республики Беларусь / Н. П. Марченко, К. В. Зеленой ; вступительная статья Г. Г. Поплавского, К. В. Зеленого. — Минск : Четыре четверти, 2002. — 151 с.

Искусство портрета – постоянный и неиссякаемый изобразительный жанр. Полученное через книгу представление о портрете обязательно заинтересует и приведет в Национальный художественный музей Республики Беларусь с его сокровищами, полными тайн, человеческих страстей, исторической значимости и современных поисков самовыражения. Собрание Национального художественного музея Республики Беларусь располагает великолепной коллекцией русского портрета в исполнении крупнейших мастеров этого жанра.
Искусствоведы Н.П. Марченко и К.З. Зеленой провели исследование по каждому произведению, составили убедительные исторические картинки, помогающие понять изображенную личность, увидеть ее судьбу. Приведенные ими сведения о художниках и их моделях позволяют нам по достоинству оценить высокую культуру и мастерство портретного искусства.

Музеи Беларуси [Изоматериал] = Музеі Беларусі = Museums of Belarus / редакционный совет: В. В. Андриевич (главный редактор) [и др.] — Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. — 446, [1] с.

Музеи Беларуси это наша гордость, важная составляющая историко-культурного наследия страны. Они надежные хранители исторической памяти поколений, наследия прошедших эпох, народных традиций, реликвий войны и труда по-своему красивы, знамениты и интересны. Книга "Музеи Беларуси" представляет собой иллюстрированную энциклопедию, которая рассказывает о символах культурной жизни страны национальных, государственных, областных, городских и районных музеях, в которых хранятся бесценные артефакты разных эпох.
Экспозиции, представленные в музеях, не просто дают возможность изучить те или иные артефакты или находки, но и позволяют нам вернуться в прошлое малой родины, к своим корням, чтобы на основе достоверных знаний достойно продолжить традиции своих предков по сохранению и развитию родной земли. В каждой статье рассказывается об истории создания музея, приводятся сведения о фондах и экспозициях, наиболее интересных экспонатах, дается контактная информация.

Музеі Беларусі = Музеи Беларуси / [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа, М. Г. Нікіцін]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2008. — 560 с.

Музей – сталая некамерцыйная, даступная шырокай публіцы ўстанова, якая займаецца набыццём, захаваннем, вывучэннем, экспанаваннем і папулярызацыяй матэрыяльных сведчанняў пра чалавека і асяроддзе яго існавання ў мэтах даследвання, адукацыі і задавальнення духоўных патрэб.
Кніга "Музеі Беларусі" ўяўляе сабой даведачнае выданне, якое распавядае пра сімвалы культурнага жыцця краіны – нацыянальных, дзяржаўных, абласных, гарадскіх і раённых музеях, у якіх захоўваюцца бясцэнныя артэфакты розных эпох.

Кніга ўяўляе цікавасць як для спецыялістаў-мастацтвазнаўцаў, гісторыкаў, экспертаў у галіне іканапісу, так і для шырокага кола чытачоў.

Музей В. К. Бялыніцкага-Бірулі [Выяўленчы матэрыял] = Музей В. К. Бялыницкого-Бирули = V. K. Byalinitsky-Birulya Museum / [аўтар уступнага артыкула і складальнік Ю. А. Карачун ; фота А. Б. Спрынчана, В. У. Харчанкі]. — Мінск : Беларусь, 1988. — 107 c.: іл.

Музей Вітольда Каятанавіча Бялыніцкага-Бірулі – філіял Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь – адкрыты 24 снежня 1982 г. Гэта першы ў нашай рэспубліцы мемарыяльны музей, прысвечаны жыццю і творчасці майстра выяўленчага мастацтва. Альбом знаёміць чытачоў з найбольш цікавымі экспазіцыямі музея. Матэрыял, прадстаўлены ў выданне, дапаможа больш поўна і глыбока пазнаць чалавека і вялікага майстра, народнага мастака БССР і РСФСР, акадэміка жывапісу, правадзейнага члена Акадэміі мастацтваў СССР, буйнейшага пейзажыста нашай краіны – Вітольда Каятанавіча Бялыніцкага-Бірулю.

Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў – школьнікаў, студэнтаў, мастакоў і аматараў выяўленчага мастацтва.

Музей старажытнабеларускай культуры [Выяўленчыматэрыял] = Музей древнебелорусской культуры : альбом / В. Ф. Шматаў, М. М. Віннікава, М. М. Яніцкая і інш. ; укладальнік А. А. Ярашэвіч]. — Мінск : Беларусь, 2004. — 278c.

Калекцыі старажытнабеларускага музея шырока выкарыстаны ў беларускіх энцыклапедычных выданнях па мастацтву і этнаграфіі. Калекцыі музея налічваюць шмат прадметаў з археалагічных раскопак гарадзішчаў і курганаў Беларусі ад палеаліту да позняга сярэдневякоўя, скульптур, шмат узораў народнага ткацтва і вышыўкі, ганчарных вырабаў, твораў дэкаратыўна-прыкладного мастацтва, помнікаў этнаграфіі і народнага мастацтва з адселеных вёсак, пацярпелых ад чарнобыльскай катастрофы. Савет Міністраў Беларусі залічыў калекцыі Музея старажытнабеларускай культуры ў рэестр аб'ектаў, якія складаюць нацыянальны навуковы здабытак.

Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь / [рэдакцыйны савет: А. У. Ануфровіч, А. Я. Кравец, К. А. Борбут]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. — 214, [1] с.

Выданне прысвечана музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус "народны". Гэтага ганаровага звання ўдастоены 99 музеяў, якія размешчаны ў дзіцячых садах, школах і гімназіях, каледжах, вышэйшых навучальных установах.

Выданне мае вялікае значэнне ў справе захавання беларускай самабытнай культурнай спадчыны, патрыятычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і будзе карысным самай шырокай аўдыторыі – усім, хто зацікаўлены развіццём музейнай справы ў краіне, заняты зберажэннем матэрыяльных і нематэрыяльных гісторыка культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, спецыялістам устаноў адукацыі, а таксама тым, хто жадае пашырыць свой кругагляд.

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь [Выяўленчы матэрыял] = Национальный художественный музей Республики Беларусь : мастацтва XV – пачатку XX стагоддзя / аўтары-складальнікі: Ю. А. Піскун і інш. ; уступны артыкул, агульная рэдакцыя У. І. Пракапцова. — Мінск : Беларусь, 2004. — 335, [1] с.

Альбом збораў Нацыянальнага мастацкага музея апошні раз выдаваўся ў 1990 г. Новае выданне "Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. Мастацтва XV–пачатку XX стагоддзя" з'яўляецца першым у запланаванай серыі. У альбоме ідзе знаёмства з разнастайнымі калекцыямі музея, з найкаштоўнейшымі творамі збору выяўленчага мастацтва, з беларускім народным мастацтвам, дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам краін Еўропы, Расіі і Усходу.

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь [Выяўленчы матэрыял] = Национальный художественный музей Республики Беларусь = The national art museum of Republic of Belarus : мастацтва 1920–1950-х гадоў / [аўтары-ўкладальнікі: В. А. Архіпава і інш. ; уступны артыкул, агульная рэдакцыя У. І. Пракапцова ; фота: Д. М. Казлоў, А. Л. Ліхтаровіч]. — Мінск : Беларусь, 2006. — 394, [1] с.

Другі том з запланаванага трохтомніка "Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь" прысвечаны зборам аднаго з найцікавейшых перыядаў гісторыі савецкага мастацтва–мастацтву Беларусі і Расіі 1920–1950-ых гадоў. У музеі захоўваецца каля сямі тысяч экспанатаў гэтага часу. З-за недахопу выставачных плошчаў доўгія гады адсутнічалі раздзелы пастаяннай экспазіцыі мастацтва гэтых дзесяцігоддзяў: наведвальнікі і спецыялісты-мастацтвазнаўцы мелі магчымасць бачыць некаторыя творы толькі на перыядычных выстаўках. Многія творы гэтага перыяду ніколі не рэпрадуцыраваліся, а значыць, не ўвайшлі ў навуковы ўжытак. Мастацтва, так храналагічна блізкае, засталося амаль невядомым сучаснаму гледачу.
Другі том альбома кампенсуе гэты прабел і знаёміць аматараў мастацтва з 340 рэпрадукцыямі жывапісу, графікі, скульптуры і ўпершыню – дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва больш чым за 200 мастакоў.

500 шэдэўраў [Выяўленчы матэрыял] = 500 шедевров = 500 masterpieces : альбом / Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь ; аўтар ўступнага артыкула У. І. Пракапцоў ; складальнікі: В. А. Архіпава і інш. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. — 557 с.: іл.

Альбом знаёміць чытачоў з самымі знакавымі творамі са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. На старонках выдання прадстаўлены найлепшыя ўзоры старажытнабеларускага мастацтва, мастацтва Беларусі перыяду ВКЛ, мастацтва Беларусі XIX ст., народнага мастацтва Беларусі, сучаснага беларускага, рускага і замежнага мастацтва. Традыцыйна большая частка ілюстрацыйнага матэрыялу прысвечана нацыянальнаму мастацтву.Альбом уключае творы сакральнага мастацтва, жывапісу, станкавай графікі, скульптуры, а таксама дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва больш як чатырохсот мастакоў розных краін і стагоддзяў.

Выданне разлічана як на спецыялістаў, так і на шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца выяўленчым мастацтвам.

100 шэдэўраў [Выяўленчы матэрыял] : мастацтва Беларусі XVI–XXI стагоддзяў, мастацтва Расіі XVIII–XX стагоддзяў, мастацтва замежных краін / Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь ; [укладальнік У. І. Пракапцоў ; аўтары тэкстаў: І. У. Пракапцоў і інш.]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. — 189, [1] с.: іл.

Альбом "100 шэдэўраў. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь" знаёміць чытачоў з самымі значнымі, знакавымі творамі з 18 калекцый музея – творамі старажытнабеларускага мастацтва, мастацтва Беларусі XIX ст., сучаснага беларускага, рускага і замежнага мастацтва. Большая частка ілюстрацыйнага матэрыялу прысвечана беларускаму нацыянальнаму мастацтву. Кніга ўключае ў сябе творы жывапісу, станковай графікі, кніжнай ілюстрацыі, скульптуры і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ста мастакоў розных краін і стагоддзяў, вялікая частка якіх знаходзіцца ў пастаяннай экспазіцыі музея.

Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў – школьнікаў, студэнтаў, мастакоў і аматараў выяўленчага мастацтва.

На выставке представлены издания из фонда отдела искусств.