О картине О художнике Материалы Галерея

Літаратура

 • Варанько, К. Д. Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння В. Ф. Шматава, мастацтвазнаўца, мастака / К. Д. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. — 2006. — № 2. — С. 52—53.
 • Завадская, И. Двери, открытые настежь : Виктор Шматов, спасавший от радиации артефакты Белорусского Полесья, в воспоминаниях дочери Марты / И. Завадская // Советская Белоруссия. — 2017. — 22 апреля. — С. 16.
 • Клышко, Л. Віктар Шматаў: "Кожная хвоя спявае песню свайму бору" : чарнобыльская тэма ў беларускім жывапісе / Леанід Клышко, Ігар Сачанка // Пралеска. — 2001. — № 4. — С. 37—38.
 • Маркавец-Гаранская, Т. Атлантыда Віктара Шматава : (1936–2006) / Таццяна Маркавец-Гаранская // Мастацтва. — 2016. — № 12. — С. 42—45.
 • Налівайка, Л. Навуковец еўрапейскага маштабу : памяці мастацтвазнаўца і мастака Віктара Шматава / Людміла Налівайка // Мастацтва. — 2006.— № 11. — С. 22—23.
 • Фатыхава, Г. Віктар Шматаў: "Вобраз маці-беларускі я знайшоў на маёй радзіме…" / Г. Фатыхава // Культура. — 2000. — 25 лістапада. — С. 8.
 • Фатыхава, Г. Дваццаць год з болем... Г. Фатыхава // Літаратура і мастацта. — 2006. — 28 красавіка. — С. 15.
 • Фатыхава, Г. Мастак Палесся / Галіна Фатыхава // Літаратура і мастацтва. — 2001. — 1 чэрвеня. — С. 10—11.
 • Шапран, Н. Навукоўца, мастак, патрыёт : да 75-годдзя Віктара Шматава / Наталля Шапран // Роднае слова. — 2011. — № 5. — С. 109—110.
 • Шматаў, В. "Боль Чарнобыля назаўсёды ў маім сэрцы" : інтэрв'ю галоўнага рэдактара Васіля Кушнера з доктарам мастацтвазнаўства, прафесарам Віктарам Шматавым / Віктар Шматаў ; гутарыў Васіль Кушнер // Беларускі гiстарычны часопіс. — 2005. — № 5. — С. 34—42.
 • Шунейка, Е. Полесская легенда / Евген Шунейка // Неман. — 2001. — № 5. — С. 254—256.

 

Спіс асноўных работ

1. Іканапіс Заходняга Палесся XVI — XIX стст. / В. Ф. Шматаў [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2005. — 349 с.
2. Шматаў, В. Ф. Алеся Паслядовіч : [альбом] / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Беларусь, 1975. — 47 с.
3. Шматаў, В. Ф. Беларуская графіка, (1917—1941 гг.) / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Навука i тэхнiка, 1975. — 120 с.
4. Шматаў, В. Ф. Беларуская кніжная гравюра XVI—XVIII стст. / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Навука і тэхніка, 1984. — 183 с.
5. Шматаў, В. Ф. Беларуская сатырычная графіка (1945—1970) / В. Ф. Шматаў. — Минск : Навука i тэхнiка, 1971. — 144 с.
6. Шматаў, В. Ф. Беларуская сучасная графіка (1945—1977) / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Навука i тэхнiка, 1979. — 128 с.
7. Шматаў, В. Ф. Жыровiцкае евангелле як помнiк кнiжнага мастацтва / В. Ф. Шматаў // Беларускі гiстарычны часопіс. — 2004. — № 7. — С. 31—32.
8. Шматаў, В. Ф. Людвіг Асецкі / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Беларусь, 1983. — 63 с.
9. Шматаў, В. Ф. Магiлёўская школа гравюры (ХVII—ХVIII стст.) / В. Ф. Шматаў // Беларускі гiстарычны часопiс. — 1997. — № 2. — С. 149—162.
10. Шматаў, В. Ф. Міхась Канстанцінавіч Сеўрук / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Беларусь, 1980. — 32 с.
11. Шматаў, В. Ф. Міхась Філіповіч : творчы шлях мастака / В. Ф. Шматаў. — Мінск : Навука і тэхніка, 1971. — 100 с.