Выбярыце раздзел: 

Кнігі Янкі Маўра

Кніга для дзяцей павінна быць толькі доброй кнігай — цікавай і карыснай.
Яна мае ў жыцці дзіцяці выключнае значэнне.
Я і сам, мусіць, стаў пісьменнікам толькі дзякуючы кнігам.
Яны мне адкрылі свет і людзей, яны абудзілі тое,
што пасля назвалі фантазіяй.

Янка Маўр

 

Маўр, Я. Збор твораў. У 4 т. / Янка Маўр ; [рэдактар В. Д. Рудава]. — Мінск : Мастацкая литарартура, 1975.

Т. 1. — "Чалавек ідзе", "У краіне райскай птушкі", "Сын вады", "Фантамабіль прафесара Цыплякоўскага". — 373 с.
Т. 2. — "Амок", апавяданні. — 310 с.
Т. 3. — "Шлях з цемры", апавяданні. — 374 с.
Т. 4. — "Палескія рабінзоны", "ТВТ", "Падарожжа ў пекла", апавяданні, нарысы. — 400 с.

Калі вы хочаце вярнуцца ў дзяцінства, або калі задумваецеся, што даць пачытаць сваёму дзіцю — разгарніце Маўра, ён дагэтуль актуальны. Як Жуль Верн, як Фенімор Купер. Своечасова прачытаныя, гэтыя творы - ці не найлепшае з школьнай праграмы па беларускай літаратуры.


 

Маўр, Я. Збор твораў. У 2 т. / Янка Маўр. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1960.

Янка Маўр - аднагодка Вацлава Ластоўскага. І гэта заўважна па яго творах: лёгкія, неверагодна сучасныя і арыгінальныя, дужа цікавыя.
Маўр заўжды быў па-за палітыкай, пісаў для дзяцей і юнацтва і, мабыць, таму застаўся жывы. Сёння на яго імені няма ганебных плямаў "прыстасаванца", яго творы застаюцца бясспрэчным скарбам беларускай літаратуры.


 

Маўр, Я. Выбраныя творы / Янка Маўр. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1952. — 255 с.

Тэме барацьбы з каланізатарамі за волю і шчасце прыгнечанага народа прысвечаны старонкі аповесці "Сын вады". Аповесць "Палескія рабінзоны" таксама карыстаецца вялікай папулярнасцю ў юных чытачоў. Асабліва прываблівыя вобразы Мірона і Віктара, якія дапамаглі дарослым абясшкодзіць небяспечную ражку бандытаў. Папулярная піянерская аповесць "ТВТ" тэматычна пераклікаецца з дзятве, якая палюбілася аповесцю А. Гайдара "Цімур і яго каманда". У аповесці не якіх-небудзь необычайных прыгод, але чытаецца яна юнымі чытачамі з вялікім інтарэсам.


 

Маўр Я. Апавяданні і аповесць / Янка Маўр. — Мінск : Народная асвета, 1969. – 292 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Янка Маўр у апавяданнях "Слёзы Тубі", "Незвычайная прынада", "Лацароні", "Бунт звяроў" і інш. расказвае аб гаротным жыцці працоўных і пакутлівым дзяцінстве ў капіталістычных краінах, вучыць чытача ненавідзець прыгнятальнікаў, выхоўвае пачуцці павагі і сімпатыі да людзей працы (аповесць "У краіне райскай птушкі").
3 вялікай цікавасцю прачытаюць вучні такія апавяданні аб нашай краіне, аб шчаслівым жыцці і захапляючых справах савецкіх дзяцей, як: "Сям'я", "Запіска", "Драўляная лыжка", "Дом пры дарозе", "Васька Жукаў", у якіх так многа шчырасці і сардэчнага цяпла таленавітага пісьменніка — чулага сябра і дарадчыка дзяцей.


 

Маўр Я. Аповесці і апавяданні [Гуказапіс] : аўдыякніга / Янка Маўр ; тэкст чытае Н. А. Кухарава. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : Вышэйшая школа : Вигмагрупп, 2013. – 1 гукавы дыск. — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 19,5х12,5х1 см.

Змест: "ТВТ", "Палескія рабінзоны", "У краіне райскай птушкі", "Сын вады", "Слёзы Тубі", "Шчасце".


 

Маўр, Я. Палескія рабінзоны : аповесць, апавяданні / Янка Маур ; укладальнік А. В. Спрынчан. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. — 277 с.

Тэме барацьбы з каланізатарамі за волю і шчасце прыгнечанага народа прысвечаны старонкі аповесці "Сын вады". Аповесць "Палескія рабінзоны" таксама карыстаецца вялікай папулярнасцю ў юных чытачоў. Асабліва прываблівыя вобразы Мірона і Віктара, якія дапамаглі дарослым абясшкодзіць небяспечную ражку бандытаў. Папулярная піянерская аповесць "ТВТ" тэматычна пераклікаецца з дзятве, якая палюбілася аповесцю А. Гайдара "Цімур і яго каманда".
У аповесці няма якіх-небудзь незвычайных прыгод, але чытаецца яна юнымі чытачамі з вялікім інтарэсам.


 

Маўр, Я. ТВТ : аповесці / Янка Маўр ; мастак К. П. Шаранговіч. — Mінск : Юнацтва, 1997.  — 336 с. : іл.

3 героямі кніг родапачынальніка прыгодніцкага і наву-кова-пазнавальнага жанру ў беларускай прозе Янкі Маўра заўсёды цікава і прыемна знаёміцца. У сваіх творах пісьменнік стварыў яркія чалавечыя характары, у якіх на першым плане — гуманізм, высакароднасць, мужнасць. Не можа не зацікавіць школьнікаў прыгодніцкая аповесць "ТВТ", дзе асноўныя дзеючыя асобы — члены Таварыства ваяўнічых тэхнікаў. Яны аб'явілі вайну няўменню: усё для сябе робім самі і татовы дапамагчы іншым.
У кнігу ўключаны таксама аповесці "Сын вады" і "У краіне райскай птушкі".


 

Маўр, Я. У краіне райскай птушкі : аповесці / Янка Маўр ; [мастак В. I. Валынец]. — Мінск : Юнацтва, 1983. — 208 с. : іл. – (Бібліятэка прыгод і фантастыкі).

У кнігу ўвайшлі дзве прыгодніцкія аповесці вядомага беларускага пісьменніка Янкі Маўра "У краіне райскай птушкі" і "Сын вады". У іх расказваецца пра жыццё і барацьбу народаў Акіяніі і Паўднёвай Амерыкі.


 

Маўр, Я. Чалавек ідзе : аповесці і апавяданні / Янка Маўр ; [аўтар прадмовы А. Я. Якімовіч ;  мастак  Ю. Э.  Калядэнка]. — Мінск :  Юнацтва, 1989. — 268 с. : іл. – (Школьная бібліятэка).

У форме цікавай экскурсіі ў глыб вякоў і напісана першая аповесць Я. Маўра "Чалавек ідзе". Аўтар зазірнуў у глыбіні вякоў, звярнуўся да жыцця першабытнага чалавека на той стадыі яго развіцця, калі той толькі станавіўся на ногі. У аснову сюжэта аповесці пакладзены сам працэс развіцця чалавека – пакутлівы і драматычны, напоўнены барацьбой за сваю жыццё і з самім сабой, шлях працяглага і маруднага накаплення не толькі вопыту практычнага, але і духоўнага.
Аповесць "Чалавек ідзе" начарціла, такім чынам, тую тэндэнцыю спалучэння пазнавальнасці і прыгод, якую Я. Маўр разгарнуў таму ў наступных сваіх аповесцях.

     
 

Маўр, Я. Шлях з цемры : аўтабіяграфічная аповесць / Янка Маўр. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1948. — 157 с.

Біяграфія Янкі Маўра не менш цікавая, чым яго кнігі, хоць ён не чужаземец і не падарожнік. 
Яго аўтабіяграфічная аповесць "Шлях з цемры" чытаецца, як добры прыгодніцкі раман. Гэтая надэвычай праўдзівая кніга хвалюе кожнага — і старога, і малога. Яна нагадвае аўтабіяграфічныя аповесці Максіма Горкага.
I сапраўды шмат агульнага ў біяграфіях гэтых пісьменнікаў: адзін і другі выходзілі ў людзі з густой беспрасветнай цемры, што існавала ў царскай Расіі.

     
 

Мавр, Я. В стране райской птицы : повесть. Амок : роман / Янка Мавр ; [перевод с белоруского В. Жиженко, А. Миронова ; художник Ю. К. Зайцев]. – Минск : Юнацтва, 1990. — 367 с. : ил. — (Библиотека приключений и фантастики).

На этих широко известных произведениях старейшего детского писателя Белоруссии воспитывалось не одно поколение юных читателей. Но и роман "Амок" и повесть "В стране райской птицы" не утратили своей злободневности ив наше время. Рассказывая о борьбе народов за освобождение от ига колониализма, эти произведенияи сегодня звучат, как никогда, современно.

     
 

Мавр, Я. Сын воды. Полесские робинзоны. ТВТ : повести / Янка Мавр ; [перевод с белоруского В. Жиженко [и др.] ; художник Ю. К. Зайцев]. — Минск : Юнацтва, 1986. – 300 с., 4 л. ил.

Теме борьбы с колонизаторами за свободу и счастье угнетенного народа посвящены страницы повести "Сын воды".
Повесть "Полесские робинзоны" также пользуется большой популярностью у юных читателей. Особенно привлекательны образы Мирона и Виктора, которые помогли взрослым обезвредить опасную шайку бандитов.
Популярная пионерская повесть "ТВТ" тематически перекликается с полюбившейся детворе повестью А. Гайдара "Тимур и его команда". В повести нет каких-либо необычайных приключений, но читается она юными читателями с большим интересом.

     
 

Мавр Я. Путь из тьмы : (воспоминания детства) / Янка Мавр. — Минск : Мастацкая літаратура, 1972. — 144 с. — (Библиотека белорусской повести).

Полностью впервые опубликована на русском языке в переводе Б. Яковлева  в 1958 г.
На белорусском языке первая книга повести была опубликована в 1948 г., первая и вторая — в 1960 г., полностью — в 1975 г.
"Путь из тьмы" — автобиографическая повесть Янки Мавра, в которой писатель, вспоминая о своем детстве, учебе в начальной школе и ремесленном училище, рисует мрачные картины жизни дореволюционной городской окраины и глухой белорусской деревни.