Біяграфiя Творы Літаратурна-крытычныя матэрыялы Вершы, байкі Памяці Уладзіміра Караткевіча Галерэя

 

Не, на свеце жахлівей за ўсё не няволя,
Не ганебная смерць на здабычу крукоў!
Крый мяне ад жахлівай, ад жудаснай долі
Стаць апошнім, хто ведае мову бацькоў.

Ул. Караткевіч

Творы Уладзіміра Караткевіча на беларускай мове


 

Караткевіч, Ул. Збор твораў. У 25 т. Т. 1 : Паэзія, 1950—1960 / Уладзімір Караткевіч ; укладанне, прадмова, падрыхтоўка тэкстаў і каментар Анатоля Вераб’я ; рэдактура тома Вячаслаў Рагойша. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. — 533 с.

Уладзімір Караткевіч (1930—1984) — адна з самых яркіх постацей беларускай літаратуры ХХ ст. Ён плённа працаваў як паэт, празаік, драматург, публіцыст, літаратурны крытык, перакладчык і кінасцэнарыст.
У першы том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі паэтычныя творы са зборнікаў "Матчына душа" (1958) і "Вячэрнія ветразі" (1960). Асобны раздзел складаюць творы 1950-х гг. і 1960 г., якія не ўвайшлі ў зборнікі паэзіі.
Раннія вершы пісьменніка вызначаюцца моцным патрыятычным пафасам, сувяззю з народнай творчасцю і гісторыяй, спалучэннем эпічнасці, баладнасці з эмацыянальнасцю і лірызмам.


 

Уладзімір Караткевіч. Збор твораў : У 8 т. Т. 8, Кн. 1 : П'есы, нарыс / Уладзімір Караткевіч. — Мінск. : Мастацкая літаратура, 1990. — 591 с. : [4] л. іл.

У восьмы том увайшлі п'есы, якія былі пастаўлены тэатрамі рэспублікі і прыцягнулі ўвагі шырокага кола гледачоў – "Кастусь Каліноўскі", "Званы Віцебска" і інш. нарыс "Зямля пад белымі крыламі", у якім вядзецца гаворка пра прыроду Беларусі, пра яе фаўну і флору, фальклор і этнаграфію.


 

Караткевіч, Ул. Выбраныя творы / Уладзімір Караткевіч ; [прадмова, каментар А. Вераб'я]. — Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005. — 672 с. [8] с. : іл. — (Беларускі кнігазбор).

Аднатомнік класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча (1930—1984) склалі паэтычныя творы, апавяданнні, аповесці, нарысы, эсэ і лісты да вядомых пісьменнікаў, сяброў.
Трыццаць чацвёрты том кніжнага праекта "Беларускі кнігазбор".


 

Караткевіч, Ул. Аповесці. Вершы : [для дзяцей сярэдняга школьнага узросту] / Уладзімір Караткевіч ; [мастак П. М. Драчоў]. — Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2000. — 368 с.

Аповесці Уладзіміра Караткевіча — гэта старонкі гісторыі беларускага народа, старонкі дзеянняў нашых продкаў, іх веры ў святую свабоду.
У кнігу ўвайшлі таксама вершы пісьменніка, напісаныя ім на працягу розных гадоў.


 

Караткевіч, Ул. Быў. Ёсць. Буду : кніга паэзіі / Уладзімір Караткевіч ; [прадмова Р. Барадуліна]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 157 с. : [8] л. іл.

Гэта кніга паэзіі Уладзіміра Караткевіча (1930—1984), якую ён сам падрыхтаваў да друку. Аўтар пабачыць яе не змог, але ўдзячны чытач зноў сустрэнецца з выдатным майстрам, адным з самых дасведчаных пісьменнікаў нашага часу, таленавітым Паэтам.


 

Караткевіч, У. С. Вока тайфуна : апавяданні і аповесці / Уладзімір Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. — 352 с.

Кнігу пісьменніка складаюць апавяданні: "Вока тайфуна", "Былі ў мяне мядзведзі", "Краіна Цыганія", "Калядная рапсодыя"; аповесці: "Лісце каштанаў", "Дзікае паляванне караля Стаха".


 

Караткевіч, Ул. Дзікае паляванне караля Стаха : аповесці, апавяданні / Уладзімір Караткевіч : [для старэйшага школьнага ўзросту]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995. — 511 с. : іл. — (З вякоў мінулых).

У кнігу выдатнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча (1930—1984) увайшлі яго гістарычныя аповесці і апавяданні. 

Караткевіч, Ул. Дзікае паляванне караля Стаха : аповесць / Уладзімір Караткевіч : [мастак М. С. Басалыга]. — Мінск : Беларусь, 2008. — 143 с. : іл.

У гісторыка-дэтэктыўнай аповесці расказваецца аб трагедыі, якая разыгралася ў адным з глухіх куткоў старой Беларусі, аб загаварах цемрашалаў, прагных да золата і ўлады, аб смелых людзях, якія сталі на іх шляху, аб вераломстве і высакароднасці, аб страшным лёсе асуджанага на гібель высакароднага роду Яноўскіх. Роду, які быў выратаваны, дзякуючы гонару, мужнасці і каханню.


 

Караткевіч У. 3 вякоў мінулых : апавяданні, аповесці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Уладзімір Караткевіч : [мастак А. Александровіч]. — Мінск : Народная асвета, 1990. — 432 с. : іл., [1] л. партр. — (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі вострасюжэтныя творы на гістарычную тэму, якія расказваюць пра жыццё нашых продкаў, іх высакароднасць і душэўную прыгажосць, мужнасць у барацьбе супраць прыгнятальнікаў.
     
 

Караткевіч, Ул. Зямля пад белымі крыламі : нарыс / Уладзімір Караткевіч ; [мастак П. М. Драчова]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 176 с. : іл.

Гэта кніга пра Беларусь — своеасаблівае эсэ-даследаванне. Размова ў ёй ідзе пра прыроду рэспублікі, фаўну і флору, фальклор і этнаграфію, пра сівую мінуўшчыну і сённяшні дзень. Гэта кніга пра любоў да Айчыны.
Нарыс Уладзіміра Караткевіча прысвечаны Беларусі. Аўтар запрашае маладога чытача ў падарожжа па Беларусі, спрабуе паказаць хараство роднай прыроды, прывіць любоў да роднае зямлі, зацікавіць гісторыяй беларускага народа. Падставай для стварэння нарыса Уладзіміра Караткевіча сталі яго асабістыя перажыванні і ўспрыманне тых падзей, сведкам якіх ён быў. Як зазначыў сам аўтар, нарыс быў створаны не для таго, каб усё распавесці, але для таго, каб зацікавіць моладзь гісторыяй і прыродай ды прыгажосьці роднай зямлі. Нарыс паводле задумы павінен быць штуршком да пазнання і цікаўнасці маладога пакалення да роднай зямлі. Да таго ж Уладзімір Караткевіч дае выдатны ўрок патрыятызму, што можа быць карысным не толькі моладзі. Некаторыя статыстычныя ды ідэалагічныя факты, змешчаныя ў нарысе, ужо адышлі ў нябыт, але тое галоўнае, што чытаецца між радкамі – любоў да Беларусі – можа і сёння запаліць не адно маладое сэрца.

 

     
 

Караткевіч, Ул. С. Кацёл з каменьчыкамі : казкі : [для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту] / Уладзімір Караткевіч. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. — 56 с. : іл. — (Кніжная паліца школьніка).

У кнігу ўвашлі рамантычныя, фантастычныя і лірычныя казкі Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча, якія рэкамендаваны для пазашкольнага чытання па беларускай літаратуры вучням 5-га класа.

     
 

Караткевіч, Ул. Ладдзя Роспачы : аповесці / Уладзімір Караткевіч ; [мастак А. Кашкурэвіч]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. — 367 с.

Кнігу класіка нашай літаратуры Уладзіміра Караткевіча склалі папулярныя аповесці "Дзікае паляванне караля Стаха", "Сівая легенда" і "Ладдзя Роспачы", якія з цікавасцю і захапленнем чытае не адно пакаленне чытачоў. У творах пісьменнік імкнецца выявіць повязь паміж мінулым і сучасным, сцвярджае думку аб непераможнасці і ўсемагутнасці дабраты і чалавечнасці.


     
 

Караткевіч, У. С. Лебядзіны скіт : казкі / Уладзімір Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. — 110 c. : іл.

Непаўторная мова, дасканалы стыль, а таксама любоў і прага да жыцця, што нясуць з сабою героі казак Уладзіміра Караткевіча, — усё гэта з першых радкоў захапляе і малых, і дарослых.
Малыя з цікавасцю прачытаюць творы "Жабкі і Чарапаха", "Верабей, сава і птушыны суд", "Вясна ўвосень", "Надзвычайная котка". Падлеткам адрасаваны шчымлівыя і патрыятычныя "Лебядзіны скіт", "Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў", "Кацёл з каменьчыкамі", лірычная "Вужыная каралева". А чытач дарослы і спрактыкаваны, можа, адкрые для сябе новага Уладзіміра Караткевіча — геніяльнага пісьменніка-казачніка.


     
 

Караткевіч, Ул. Матчына душа : вершы / Уладзімір Караткевіч. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1958. — 68 с.

"Матчына душа" – першы зборнік паэзіі Уладзіміра Караткевіча, які больш вядомы як празаік, аўтар гістарычных раманаў, апавяданняў, аповесцей і п’ес. Зборнік выйшаў праз год пасля прыняцця Уладзіміра Караткевіча ў Саюз Беларускіх пісьменнікаў (тады Саюз пісьменнікаў БССР). Як паэт Уладзімір Караткевіч дэбютаваў у часопісе “Полымя” ў 1955 годзе. У зборнік увайшлі раннія вершы аўтара, як гумарыстычнага, так і сацыяльна-грамадзянскага характару. Дасціпныя, з далікатным гумарам і падмечанымі тонкасцямі настрояў душы вершы паказваюць уражлівасць Караткевіча як паэта, яго адухаўлёнасць і неабыякавасць да ўсяго, што акружае.

 

     
 

Караткевіч, Ул. Мая Іліяда : вершы / Уладзімір Караткевіч. — Мінск : Беларусь, 1969. — 191 с.

З глыбокім пранікненнем ва ўнутраны свет свайго лірычнага героя піша паэт пра беларускі край, пра любоў да ўсяго прыгожага і светлага на зямлі.

     
 

Караткевіч, Ул. На Беларусі Бог жыве / Уладзімір Караткевіч ; [укладанне В. Шніпа]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. — 254 с. — (Беларуская паэзія XX стагоддзя).

У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа Уладзіміра Караткевіча (1930–1984) увайшлі паэтычныя творы, якія даўно сталі класікай беларускай літаратуры. Яны вызначаюцца рамантычнай узнёсласцю і грамадзянскай страснасцю, нечаканай вобразнасцю і глыбінёй зместу.

     
 

Караткевіч, Ул. Нельга забыць : раман / Уладзімір Караткевіч . — Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. — 335 с. : іл.

Раман прысвечаны жыццю творчай інтэлігенцыі. Аўтар падае сучасныя падзеі на гістарычным фоне. Праўнук беларуса Усяслава Грышкевіча, удзельніка паўстання 1863 года, сустрэў Ірыну Гораву, праўнучку рускага афіцэра Юрыя Горава, і пакахаў яе.
Раман "Нельга забыць" вядомы таксама і пад назваю "Леаніды не вернуцца да Зямлі".

     
 

Караткевіч, У. С. Сівая легенда; Ладдзя роспачы; Цыганскі кароль : [аповесці] / Уладзімір Караткевіч. — Минск : Попурри, 2016. — 256 с. — (Мая беларуская кніга).

У кнігу класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча (1930—1984) увайшлі творы ("Сівая легенда", "Ладдзя Роспачы", "Цыганскі кароль"), у якіх аллюстроўваецца дух мінулых стагоддзяў і асэнсоўваецца лёс Айчыны.

     
 

Караткевіч, Ул. Старыя беларускія хронікі / Уладзімір Караткевіч ; [прадмова А. Мальдзіс]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. — 303 с. — (Беларуская паэзія XX стагоддзя).

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР Уладзімір Караткевіч (1930—1984) выступаў у прозе, паэзіі, драматургіі, публіцыстыцы і крытыцы. У зборнік драматургічных твораў пісьменніка ўвайшлі п'есы, якія былі пастаўлены тэатрамі рэспублікі і прыцягнулі ўвагу шырокага гледача: "Кастусь Каліноўскі", "Званы Віцебска", "Калыска чатырох чараўніц", а таксама новая п'еса — "Маці ўрагану" і першая яго п'еса "Млын на Сініх Вірах".

     
 

Караткевіч, У. С. У снягах драмае вясна : аповесць / Уладзімір Караткевіч ; [пасляслоўе А. І. Мальдзіса ; мастак В. І. Валынец]. — Мінск : Юнацтва, 1989. — 172 с.

Гэта адзін з ранніх празаічных твораў вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча.
Аповесць — пра студэнцкія гады, пра першае каханне, пра станаўленне характару маладога чалавека. Знойдзеная сястрой пісьменніка ў яго архівах аповесць "У снягах драмае вясна" — цікавая старонка ў спадчыне аднаго з выдатных прадстаўнікоў беларускай літаратуры.

 

     
 

Караткевіч, Ул. Хрыстос прызямліўся ў Гародні : (Евангелле ад Іуды) : раман / Уладзімір Караткевіч : [для старэйшага школьнага ўзросту]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. — 589 с. — (Бібліятэка школьніка).

Гэта твор пра сярэдневякоўе, пра тыя змрочныя часы, калі наш народ знаходзіўся пад прыгнётам царквы і феадалаў.
З каментарыяў да кнігі:

Раман "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" прысвечаны падзеям беларускай гісторыі XVI стагоддзя. Яму папярэднічаў кінасцэнарый "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", які быў закончаны 31 сакавіка 1965 года. Сам пісьменнік у аўтабіяграфіі "Дарога, якую прайшоў", напісанай у снежні 1964 года і змешчанай у кнізе аўтабіяграфій беларускіх пісьменнікаў "Пра час і пра сябе" (Мінск : Беларусь, 1966), пісаў пра гэты твор: "Гэта гісторыя бадзягі, які воляй лёсу быў названы Хрыстом, вымушаны быў рабіць "цуды" і, урэшце, узначаліў паўстанне супраць царквы і караля. Такі сапраўдны факт адзначаны ў старажытных беларускіх хроніках.
Гэта будзе не камедыя і не трагедыя, а трагікамедыя, смех праз слёзы, народная драма, калі хочаце. Героі яе перажываюць самыя незвычайныя прыгоды, сутыкненні, сустракаюцца з жорсткасцю і дабрынёй, подласцю і сапраўднай высакароднасцю і паступова з махляроў, круцялёў, бадзяг ператвараюцца ў сапраўдных людзей".
А. Л. Верабей

     
 

Караткевіч, Ул. Чазенія : апавяданні і аповесць : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Уладзімір Караткевіч ; прадмова Дз. Бугаёва. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. — 398 с. — (Бібліятэка школьніка).

У кнігу ўвайшлі аповесць "Чазенія", а таксама навэла "Кніганошы" і апавяданні "Барвяны шчыт", "Паром на бурнай рацэ", "Сіняя-сіняя..." ды іншыя творы, прасякнутыя любоўю да прыроды і гісторыі роднай Беларусі, у якіх апяваецца хараство і духоўная прыгажосць чалавека.
У аповесці "Чазенія" пісьменнік услаўляе духоўныя каштоўнасці — сяброўства, каханне, вернасць, а таксама апавядае пра нялёгкі маральны выбар закаханых людзей.

Аўдыякнігі

     
 

Караткевіч, Ул. Быў. Ёсць. Буду [Гуказапіс] : аўдыякніга / чытае Андрэй Каляда. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : БелТонМедыя, 2008. — 1 гукавы дыск (4 гадз. 25 хв.). — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 14,5х12,5х1 см.

Зборнік вершаў "Быў. Ёсць. Буду." – апошняя, развітальная кніга Уладзіміра Караткевіча. Кніга–споведзь, кніга-прызнанне ў любові да роднага краю, кніга–запавет веры ў надзеі, дадзеныя нам.

У аўдыякнігу ўвайшлі таксама выбраныя вершы Уладзіміра Караткевіча разных гадоў.

     
 
Караткевіч, Ул. Каласы пад сярпом тваім [Гуказапіс] : аўдыякніга / Уладзімір Караткевіч ; чытае Андрэй Каляда. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : Вышэйшая школа, 2014. — гукавы дыск (21 гадз. 31 хв.). — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 19х13,5х1 см. — (Славутыя пісьменнікі зямлі беларускай).
     
 

Караткевіч, Ул. Каласы пад сярпом тваім [Гуказапіс] : аўдыякніга / Уладзімір Караткевіч ; чытае Андрэй Каляда. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : БелТонМедыя, 2009. — 2 гукавых дыска (39 гадз . 55 хв.). — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 14,5х12,5х1 см.

Найвядомы, бадай, твор класіка беларускай літаратуры, дзякуючы якому да Беларусі прыйшлі і працягваюць прыходзіць пакаленні беларусаў.

     
 

Караткевіч, Ул. Ладдзя Роспачы ды іншыя аповесці [Гуказапіс] : аўдыякніга / Уладзімір Караткевіч ; чытае Андрэй Каляда. — Мінск : БелТонМедыя, 2012. — 1 звукавы дыск (16 гадз. 42 хв.).

На дыску змешчаныя чатыры аповесці класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча — "Ладдзя Роспачы", "Цыганскі кароль", "Сівая легенда" і "Чазенія", якія начытаў майстар маўлення і выкладчык сцэнічнай мовы прафесар Андрэй Каляда.

     
 

Караткевіч, Ул. Чорны замак Альшанскі [Гуказапіс] : аўдыякніга / Уладзімір Караткевіч ; чытае Андрэй Каляда. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : БелТонМедыя, 2011. — гукавы дыск (21 гадз. 36 хв.). — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 14,5х12,5х1 см.

У гістарычным рамане-дэтэктыве "Чорны замак Альшанскі" Уладзімір Караткевіч уваскрашае падзеі, якія адбываюцца ў далёкім мінулым. Падзеі, што гістарычна і сюжэтна знітаваны з сучаснасцю.
За гэты твор у 1984 годзе аўтара пасмяротна ўганаравалі Дзяржаўнай прэміяй імя Якуба Коласа. У той самы час на нацыянальнай кінастудыі "Беларусьфільм" Міхаіл Пташук зняў паводле раману двухсерыйны мастацкі фільм "Чорны замак Альшанскі".

     
 
Караткевіч, Ул. Чорны замак Альшанскі [Гуказапіс] : аўдыякніга / Уладзімір Караткевіч ; чытае Андрэй Каляда. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : Вышэйшая школа, 2014. — гукавы дыск (21 гадз. 31 хв.). — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 19х13,5х1 см. — (Славутыя пісьменнікі зямлі беларускай).
     
 

Стары Ольса. Ладдзя Роспачы [Гуказапіс] : аўдыяаповесць паводле Уладзіміра Караткевіча ; чытае В. Шаўцоў. — Электронныя гукавыя даныя. — Мінск : Бацькаўшчына, 2008. — 1 гукавы дыск (1 гадз. 36 хв.). — Загаловак з тытульнага экрана. — Дыск змешчаны ў кантэйнер 14,5х12,5х1 см.

 


Творы Уладзіміра Караткевіча на рускай і замежных мовах

     
 

Короткевич, В. С. Дикая охота короля Стаха : повесть / В. С. Короткевич ; перевод с белорусского В. Щедрина. — Москва : Детская литература, 1990. — 207 с. : ил. — (Библиотечная серия).

Историческая повесть белорусского писателя Владимира Короткевича написана по всем правилам приключенческого жанра.
Романтическая атмосфера повести, напряженность приключенческого сюжета благодаря мастерству автора делают ее не только познавательным, но и чрезвычайно привлекательным для читателя произведением.

 

   

Короткевич, В. С. Христос приземлился в Городне : (Евангелие от Иуды) : роман / Владимир Короткевич ; перевод с белорусского и комментарии Петра Жолнеровича. — Минск : Мастацкая літаратура, 2011. — 544 с. — (Свет минувшего. Классика).

Историко-психологический роман повествует о появлении в ХVІ в. человека, волею обстоятельств вынужденного согласиться на роль Иисуса Христа и впоследствии ставшего настоящим защитником обиженных и оскорбленных в средневековой Беларуси. Книга "Христос приземлился в Городне" – первая в ряду запланированных к изданию прозаических произведений выдающегося классика беларусской литературы в переводе на русский язык.

     


   
Uladzimir Karatkewich Land unter weissen flugeln : essai / Uladzimir Karatkewich ; [von Pjotr Dratschou]. — Міnsk : Verlag junaztwa, 1983. — 184 с. : іл.
       
   

Uladzimir Karatkevich King stakn’s wild hunt : a story / Uladzimir Karatkevich. — Міnsk : Yunatstva publihers, 1989. — 271 с.

A mysterious country in the geographical centre of Europe, the one that author Uladzimir Karatkevich romantically placed ‘under the white wings’, Belarus today is still hidden from a larger public view. Glagoslav Publications is to present to the English speaking reader a gothic novel that will tell the story of this land as once seen by its most acclaimed writer and historian.

King Stakh's Wild Hunt tells the tale of Andrey Belaretsky, a young folklorist who finds himself stranded by a storm in the castle of Marsh Firs, the seat of the fading aristocratic Yanovsky family. Offered refuge by Nadzeya, the last in the Yanovskys’ line, he learns of the family curse and terrible apparitions that portend her early death and trap her in permanent, maddening fear. As Belaretsky begins to unravel the secrets of the Yanovskys, he himself becomes quarry of the Wild Hunt, silent phantoms who stalk the marshes on horseback and deliver death to all who cross their path. He must uncover the truth behind the ghostly hunt to release Nadzeya from her fate and undo the curse that hangs over the marshes.
A jewel of Belarusian classic literature, King Stakh's Wild Hunt is one of Karatkevich's most critically acclaimed works that also inspired a 1979 film adaptation. Based on an ancient European legend, this suspense masterpiece taps into the imagery of the country’s rich cultural heritage to offer both a haunting piece of gothic intrigue as well as a profound meditation on the destiny of the Belarusian people. The canvas of this gothic story includes a personal theme of the author’s sad concern for his nation’s destiny. The search for the truth that unites the novella’s characters is in fact the author’s contemplation - which he passes on to the reader - of the society in the late XIXth century, its conditions and its prospects for the future.

       
   

Uladzimir Karatkevich The land beneath white wings : a story / Uladzimir Karatkevich. — Міnsk : Yunatstva publihers, 1983. — 184 с.

     

 

На выставе прадстаўлены выданні з фондаў УК "Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна".