Старовойтов
Александр Павлович

(1934–2009)

Родился 8 августа 1934 г. в д. Лебедевка Славгородского района Могилевской области.

В 1951 г. окончил школу фабрично-заводского обучения, работал каменщиком на стройках города Могилева.

В 1953 г. призван на военную службу.

В 1957 г. вернулся на прежнее место работы и возглавил бригаду каменщиков.

В 1959 г. возглавил комплексную хозрасчетную строительную бригаду в строительном управлении № 59 Могилевского стройтреста № 12.

В 1961 г. бригаде одной из первых в строительном управлении № 59 было присвоено звание бригады коммунистического труда.

В 1973 г. без отрыва от производства окончил Могилевский строительный техникум.

До 1995 г. возглавлял комплексную хозрасчетную строительную бригаду Могилевского стройтреста № 12.

С 1995 г. – на заслуженном отдыхе.

Благодаря его инициативе и настойчивости обустроено воинское захоронение на улице Лазаренко.

Именем А.П. Старовойтова назван Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилева.

Заслуженный строитель БССР.

Герой Социалистического Труда.

Депутат Верховного Совета СССР (1966–1970, 1977–1979 гг.), депутат Верховного Совета БССР (1971–1975, 1980–1989 гг.).

Награжден: орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом "Знак Почета", золотой медалью "Серп и Молот", грамотами.

Звания "Почетный гражданин г. Могилева" удостоен в 1978 г. за особые заслуги в области промышленного, хозяйственного и культурного строительства.

Старавойтаў
Аляксандр Паўлавіч

(1934–2009)

Нарадзіўся 8 жніўня 1934 г. у в. Лебядзёўка Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці.

У 1951 г. скончыў школу фабрычна-завадскога навучання і працаваў муляром на будоўлях горада Магілёва.

У 1953 г. прызваны на ваенную службу. Пасля звальнення ў запас у лютым 1957 г. вярнуўся на ранейшае месца працы і ўзначаліў брыгаду муляроў.

У 1959 г. ўзначаліў комплексную гаспадарчую будаўнічую брыгаду ў будаўнічым упраўленні № 59 Магілёўскага будтрэста № 12.

У 1961 г. брыгадзе адной з першых у будаўнічым упраўленні № 59 было прысвоена званне брыгады камуністычнай працы.

У 1973 г. без адрыву ад вытворчасці скончыў Магілёўскі будаўнічы тэхнікум.

Да 1995 г. узначальваў комплексную гаспадарчую будаўнічую брыгаду Магілёўскага будтрэста № 12.

З 1995 г. – на заслужаным адпачынку.

Дзякуючы яго ініцыятыве і настойлівасці добраўпарадкавана воінскае пахаванне на вуліцы Лазарэнкі.

Імем А.П. Старавойтава названы дзяржаўны прафесійны ліцэй № 9 г. Магілёва.

Заслужаны будаўнік БССР.

Герой Сацыялістычнай Працы.

Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР (1966–1970, 1977–1979 гг.), дэпутат Вярхоўнага Савета БССР (1971–1975, 1980–1989 гг.).

Узнагароджаны: ордэнам Леніна, ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, ордэнам "Знак Пашаны", залатым медалём "Серп і молат", граматамі.

Звання "Ганаровы грамадзянін г. Магілёва" ўдастоены ў 1978 годзе за асаблівыя заслугі ў галіне прамысловага, гаспадарчага і культурнага будаўніцтва.

Литература:

 1. Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь : пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 8 студзеня 2008 г., № 15 : Старавойтава Аляксандра Паўлавіча — члена прэзідыума Магілёўскай гарадской арганізацыі ветэранаў // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2008. — № 15. — Ст. 5/26587.
 2. Александр Павлович Старовойтов : [некролог заслуженному строителю БССР, Герою Социалистического Труда А. П. Старовойтову] // Веснік Магілёва. — 2009. — 15 мая. — С. 2.
 3. Аношкина, Л. С именем героя : [имя А. П. Старовойтова, заслуженного строителя БССР, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина г. Могилева присвоено государственному профессиональному лицею № 9] / Людмила Аношкина // Веснік Магілёва. — 2010. — 2 июля. — С. 3.
 4. Астрейко, А. Этажи счастья : [о Герое Социалистического Труда, депутате Верховного Совета СССР А. П. Старовойтове] / А. Астрейко // Время и люди / [составитель В. Бегун]. — Минск, 1972. — С. 96—103.
 5. Астрэйка, А. Паверхі шчасця : [пра Героя Сацыялістычнай Працы А. П. Старавойтава, заслужанага будаўніка БССР] / А. Астрэйка // Беларусь. — 1972. — № 1. — С. 9.
 6. Балуков, П. Большая семья : [о семье Старовойтовых из д. Лебедевка Славгородского района, выходцем которой является Герой Социалистического Труда А. П. Старовойтов] / П. Балуков // Нёман. — 1973. — № 3. — С. 183—184.
 7. Бибиков, В. Все начинается с порядка : [о бригаде строителей стройтреста № 12 г. Могилева, бригадир — А. П. Старовойтов] / В. Бибиков // Народное хозяйство Белоруссии. — 1985. — № 7. — С. 6—7.
 8. Валодзін, Л. Па заслугах — імя : [аб справах комплекснай брыгады будаўнічага ўпраўлення № 59 трэста № 12 і яе кіраўніка А. П. Старавойтава] / Л. Валодзін // Магілёўская праўда. — 1963. — 30 кастрычніка. — С. 1.
 9. Віктараў, П. Галоўны рэзерв : ["каэфіцыент добрага настрою" ў брыгадзе будаўнікоў будтрэста № 12, якім кіруе Герой Сацыялістычнай Працы А. П. Старавойтаў] / П. Віктараў // Звязда. — 1972. — 18 ліпеня. — С. 2.
 10. За достижения в работе : Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь были награждены заслуженные труженики Могилевской области // Белорусская нива. — 2008. — 11 января. — С. 1.
 11. Зинькевич, Л. Имени Героя : [имя А. П. Старовойтова, заслуженного строителя БССР, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина г. Могилева присвоено государственному профессиональному лицею № 9] / Лариса Зинькевич // Могилевская правда. — 2010. — 2 июля. — С. 2.
 12. Іваноў, І. Аляксандр Старавойтаў, заслужаны будаўнік / І. Іваноў // Магілёўская праўда. — 1965. — 14 жніўня. — С. 2.
 13. Каратаеў, А. Штаб зніжэння сабекошту : [аб брыгадзе маляроў А. Старавойтава] / А. Каратаеў // Магілёўская праўда. — 1960. — 13 верасня. — С. 2.
 14. Карпенка, М. Да вяршыні вяршынь : [пра Героя Сацыялістычнай Працы А. П. Старавойтава, заслужанага будаўніка БССР] / Марыя Карпенка // Беларусь. — 1986. — № 2. — С. 14.
 15. Мінаеў, П. Рыцар парадку : [пра заслужанага будаўніка БССР, Героя Сацыялістычнай Працы, брыгадзіра будтрэста № 12 г. Магілёва А. П. Старавойтава] / П. Мінаеў // Магілёўская праўда. — 1976. — 27 студзеня. — С. 2.
 16. Мінаеў, П. Яго паверхі : [пра заслужанага будаўніка БССР, Героя Сацыялістычнай Працы, брыгадзіра будтрэста № 12 г. Магілёва А. П. Старавойтава] / П. Мінаеў // Ленінскае слова (Слаўгарад). — 1976. — 31 студзеня. — С. 2.
 17. Михайлов, П. Такой он, бригадир : [о бригадире комплексной бригады стройтреста № 12 А. П. Старовойтове] / П. Михайлов // Советская Белоруссия. — 1968. — 25 мая. — С. 2.
 18. Ножников, Н. Александру Старовойтову — 70 лет : [Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель БССР] // Веснік Магілёва. — 2004. — 18 августа. — С. 2.
 19. Падкураў, П. У вялікай дарозе : [пра вопыт брыгады будаўнікоў А. Старавойтава будтрэста № 12] / П. Падкураў // Звязда. — 1971. — 22 снежня. — С. 2.
 20. Падкураў, П. Цана творчых пошукаў : [пра комплексную будаўнічую брыгаду А. Старавойтава] / П. Падкураў // Магілёўская праўда. — 1971. — 13 жніўня. — С. 2.
 21. Сверкунов, С. Мужество каждого дня : [о бригадире строительной бригады, Герое Социалистического Труда А. П. Старовойтове] / Сергей Сверкунов // Коммунист Белоруссии. — 1987. — № 6. — С. 63—69.
 22. Сесія Магілёўскага гарадскога Савета народных дэпутатаў : [аб прысваенні звання "Ганаровы грамадзянін г. Магілёва" брыгадзіру будтрэста № 12, Герою Сацыялістычнай працы А. П. Старавойтаву] // Магілёўская праўда. — 1978. — 30 лістапада. — С. 3.
 23. Соколов, П. Ручейки сбегаются в реки : [о бригаде заслуженного строителя БССР А. П. Старовойтова] / П. Соколов, Н. Иванов // Советская Белоруссия. — 1967. — 23 марта. — С. 1.
 24. Старовойтов Александр Павлович // Долготович, Б. Д. Почетные граждане белорусских городов : биографический справочник / Б. Д. Долготович. — Минск, 2008. — С. 330.
 25. Старовойтов Александр Павлович : [Герой Социалистического Труда, строитель Могилевского стройтреста № 12] // Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда : биографический справочник / составители: И. Н. Кулан [и др.]. — Минск, 2014. — С. 210 : фото.
 26. Старавойтаў, А. Гарантыя гэтаму — рабочае сумленне : [аб абмеркаванні праекта дзесятай пяцігодкі] / А. Старавойтаў // Магілёўская праўда. — 1975. — 27  снежня. — С. 2.
 27. Старавойтаў, А. За якасць нашай работы / А. Старавойтаў // Магілёўская праўда. — 1975. — 28 студзеня. — С. 2.
 28. Старавойтаў, А. Наша рабочая марка / А. Старавойтаў // Звязда. — 1975. — 24 снежня. — С. 3.
 29. Старавойтаў, А. Па закону рабочага сумлення : [аб рабоце будаўнікоў будтрэста № 12 г. Магілёва] / А. Старавойтаў // Звязда. — 1983. — 7 студзеня. — С. 1.
 30. Старавойтаў, А. Права на кіраўніцтва / А. Старавойтаў // Звязда. — 1973. — 4 лютага. — С. 2.
 31. Старавойтаў, А. Рэзервы ёсць! : [аб павышэнні эфектыўнасці будаўнічай вытворчасці] / А. Старавойтаў // Магілёўская праўда. — 1971. — 22 мая. — С. 1.
 32. Старовойтов, А. "Я на волне везения!" : [70 лет Герою Социалистического Труда, заслуженному строителю БССР А. П. Старовойтову] / А. Старовойтов ; беседовала Ирина Савосина // Могилевская правда. — 2004. — 13 августа. — С. 5.
 33. Старавойтаў, А. П. Галоўны эканаміст і выхавацель : [аб ролі брыгадзіра будаўнічай брыгады] / А. П. Старавойтаў // Магілёўская праўда. — 1980. — 18 сакавіка. — С. 2.
 34. Старавойтаў, А. П. Клопаты кожнага дня / А. П. Старавойтаў // Звязда. — 1985. —26 снежня. — С. 2.
 35. Старавойтаў, А. П. Мы — за парадак на будоўлі : [аб рабоце народных кантралёраў будтрэста № 12 г. Магілёва] / А. П. Старавойтаў // Магілёўская праўда. — 1984. — 14 лістапада. — С. 2.
 36. Старавойтаў, А. П. Слова справай моцнае / А. П. Старавойтаў // Чырвоная змена. — 1986. — 9 лютага. — С. 3.
 37. Старавойтаў Аляксандр Паўлавіч : [біяграфія] // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкалегія: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1974. — Т. 10 : Сошна — Фут. — С. 46.
 38. Старавойтаў Аляксандр Паўлавіч // Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1981. — Т. 5 : Біяграфічны даведнік. — С. 572.
 39. Старавойтаў Аляксандр Паўлавіч // Памяць : Слаўгарадскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкалегія: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1999. — С. 497.
 40. Старавойтаў Аляксандр Паўлавіч // Памяць : Магілёў : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1998. — С. 443.
 41. Старовойтов, А. Высокая ответственность / А. Старовойтов // Советская Белоруссия. — 1972. — 11 августа. — С. 3.
 42. Старовойтов, А. …И построил дом : [о бригаде СУ-59 стройтреста № 12 г. Могилева] / А. Старовойтов // Знамя юности. — 1981. — 26 августа. — С. 2.
 43. Старовойтов, А. На вахте мира : [о работе комплексной бригады стройтреста № 12 г. Могилева] / А. Старовойтов // Коммунист Белоруссии. — 1984. — № 6. — С. 25—28.
 44. Старовойтов, А. Строить всегда престижно / А. Старовойтов ; подготовила Людмила Аношкина // Веснік Магілёва. — 2006. — 17 марта. — С. 5.
 45. Старовойтов Александр Павлович // Белорусская ССР : краткая энциклопедия : в 5 т. / редколлегия: И. П. Шамякин (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 1981. — Т. 5 : Биографический справочник. — С. 599.
 46. Старовойтов Александр Павлович : [заслуженный строитель БССР, почетный гражданин г. Могилева] // Гордость и слава Могилевщины : в 2 ч. / [С. И. Беспанский [и др.] ; под общей редакцией А. Т. Глаза]. — Ч. 2 : Герои Социалистического труда. — Могилев, 2005. — С. 129.
 47. Старовойтов Александр Павлович // Долготович, Б. Д. Почетные граждане белорусских городов : биографический справочник / Б. Д. Долготович. — Минск, 2008. — С. 330.
 48. Старовойтов Александр Павлович : [Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель БССР] // Кто есть Кто в Республике Беларусь. 2005 = Who is who in the Republic of Belarus. 2005 / под редакцией И. В. Чекалова. — Т. 2 : К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. — Минск, 2005. — С. 327.
 49. Старовойтов Александр Павлович : [Герой Социалистического Труда, строитель Могилевского стройтреста № 12] // Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда : биографический справочник / составители: И. Н. Кулан [и др.]. — Минск, 2014. — С. 210 : фото.
 50. Строитель, герой, юбиляр : [к 70-летию Героя Социалистического Труда А. П. Старовойтова] // Магілёўскія ведамасці. — 2004. — 19 жніўня. — С. 1.
 51. Фёдараў, І. Вялікая сям'я : [аб сям'і Героя Сацыялістычнай Працы А. П. Старавойтава] / І. Фёдараў // Ленінскае слова (Слаўгарад). — 1971. — 22 красавіка. — С. 2.
 52. Чернов, О. Рабочий характер  : [о бригадире стройтреста № 12 г. Могилева, Героя Социалистического Труда А. П. Старовойтове] / О. Чернов // Коммунист Белоруссии. — 1974. — № 3. — С. 53—58.
 53. Шестериков, П. Высота : [о бригадире стройтреста № 12 г. Могилева, Герое Социалистического Труда А. П. Старовойтове] / П. Шестериков // Дела их золотом горят / составители: В. П. Бербего, И. И. Гаврилов. — Минск, 1976. — С. 328—334.