"Край мой - Магiлеўшчына"
Палажэнне
аб IV туры штогадовага абласнога конкурсу "Край мой – Магілёўшчына"
сярод дзяржаўных публічных бібліятэк на тэму: "Край у творах мастацтва і мастацкай літаратуры"

Мэты конкурсу

Павышэнне ролi бiблiятэк вобласцi, садзейнiчанне адраджэнню і захаванню гiстарычнай i культурнай спадчыны, усебаковаму вывучэнню i даследаванню края, стварэнне гісторыі мастацкага і літаратурнага жыцця рэгіёна і поўнатэкставых баз даных.

Асноўныя задачы

Умовы конкурсу

Этапы правядзення

IV тур конкурсу праводзіцца з 1 сакавіка 2007 г. па 1 сакавіка 2008 г.

Узнагароджанне ўдзельнікаў

За актыўны ўдзел у абласным конкурсе ўдзельнікі будуць адзначаны: