Новости

Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога
У гонар ушанавання памяці выдатнага паэта аддзел маркетынгу Магілёўскай абласной бібліятэкі стварыў віртуальны музей Аркадзя Куляшова «Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога», прысвечаны яго жыццю, яго творчасці, яго спадчыне, яго следу ў беларускім і сусветным мастацтве. Праект складаецца з сямі раздзелаў, матэрыялы якіх ахопліваюць розныя бакі шматграннай жыццёвай і творчай дзейнасці Аркадзя Куляшова, узнаўляюць малавядомыя факты і істотна дапаўняюць выкладзеную ў даведніках біяграфію паэта. Шматлікія звесткі падмацаваны ўспамінамі родных, сяброў і калег па пяру, тэкстамі выступленняў А. Куляшова, інтэрв’ю, лістамі, архіўнымі матэрыяламі, фотаздымкамі і дакументальнымі кадрамі. Грунтоўна разглядаецца літаратурная спадчына паэта і яго перакладчыцкая дзейнасць, даецца поўны спіс яго кніг, прыводзяцца тэксты асобных вершаў і паэм, публіцыстычных артыкулаў, копіі рукапісаў і машынапісаў з аўтарскай праўкай, аўдыязапісы твораў у выкананні як самога аўтара, так і чытальнікаў, а таксама вялікая колькасць літаратурна-крытычных артыкулаў і рэцэнзій.

Экспозиции

О музее

С целью восстановления и сохранения истории руководством библиотеки было принято решение о создании Музейной комнаты истории книги и библиотеки, торжественное открытие которой состоялось накануне Дня библиотек Беларуси, 14 сентября 2011 года. Музейная комната является комплексным информационно-культурным центром, занимает отдельную комнату, где собраны и систематизированы документные фонды, дополненные музейными экспонатами, представленными в виде тематических блоков.

Случайная выставка

"Ленинка" в лицах

Как известно, историю делают люди. За все время существования библиотеку возглавляли 12 руководителей, занимавших эту должность разный срок...

Интересный факт

В Приказе № 1 от 5 января 1935 г. по Могилевской областной библиотеке оговаривался штат сотрудников в количестве пяти человек, из которых только трое – библиотекари.
В настоящее время штат сотрудников библиотеки составляет более 120 человек, из которых почти 100 – библиотекари.

24 ноября 1935 г. осуществлен первый методический выезд в деревню Дашковка Могилевского района "для обследования и налаживания библиотечной работы в читальнях".

Приказ № 50 от 28 мая 1937 г.
Для комплектования библиотеки необходимой политической и художественной литературой, которой в Могилеве нет, командируют тов. Ходос Е.Б. в Москву и Ленинград за покупкой литературы.